Tilgjengelighetserklæring for fma.no

 • fma.no
 • FORSVARSMATERIELL, organisasjonsnummer 916 075 855
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FORSVARSMATERIELL kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fma.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettsiden som har tekst i seg, hvor alt-tekst ikke er tilstrekkelig beskrivende. Det jobbes med å utbedre disse.

Innhold som bryter kravet

Det finnes videoer på nettsiden som har tekstplakater uten at disse blir lest opp. En blind bruker vil dermed kun høre musikk. 

Tilgjengelige alternativ

Der hvor vi har videoer som ikke har både lyd og tekst, er samme innhold som i videoen gjengitt i den nyhetsartikkelen eller andre tekster som videoen er en del av. Vi har ikke videoer som står alene uten kontekst. 

Innhold som bryter kravet

Vi har fått identifisert noe innhold som ikke er brukt i henhold til tag, for eksempel H3 kommer etter H1 uten noen H2. Det jobbes med å rette opp i dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har fått identifisert noe innhold som ikke er brukt i henhold til tag, for eksempel H3 kommer etter H1 uten noen H2. Vi jobber med å rette opp i dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har fått identifisert noen steder med for lav kontrast. Det er satt av midler til å få dette utbedret. 

Innhold som bryter kravet

Vi har fått identifisert noen steder med for lav kontrast. Det er satt av midler til å få dette utbedret. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tilfeller av at H3 følger H1 uten at det kommer en H2 i mellom. Det jobbes med å utbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det ble utført ekstern UU-gjennomgang av fma.no med alle underområder i oktober 2022. Gjennomgangen viste at siten får god vurderingen og oppfyller kravene på de fleste punkter. De punktene hvor siten ikke oppfyller kravene er for det meste på kode og design, ikke redaksjonelt innhold. Det er satt av midler til å utbedre/endre de tingene som må til for at siten skal oppfylle alle kravene helt, og det jobbes løpende med dette.