Tilgjengelighetserklæring for sandnesparkering.no

 • sandnesparkering.no
 • SANDNES KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 137
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 24 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SANDNES KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sandnesparkering.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes mange bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativtekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst en video (Visst du at?) hvor mesteparten av informasjonen finnes i bilder. Dette innholdet er ikke beskrevet på en måte som blir lest opp eller kan leses opp for brukere med utfordringer knyttet til syn.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst en video (Visst du at?) som har noe tale mot slutten, og som mangler undertekster. Brukere med utfordringer knyttet til hørsel kan ikke få med seg tale i dette videoklippet.

Innhold som bryter kravet
 • Det finnes et skjult cookie-banner med et bilde uten alt-attributt og hvor tabell benyttes til layout. 
 • Søkefeltet i header har ledetekst (label) som ikke er riktig knyttet til feltet. 
 • Det finnes flere H1-overskrifter på hver side, hvor noen er skjulte og ikke inneholder fornuftig informasjon med tanke på innholdet på siden. Det bør bare være en stk H1-overskrift per side. 
 • Skjemaet "Fant du det du lette etter?" har skjemafelt som ikke har riktige labels (ledetekster). 
 • FAQ har overskriftnivåer som ikke samsvarer med visuelt nivå (bør være h2). 
 • "Hva betyr symbolet på underskiltet?" under FAQ inneholder en tabell som ikke er formatert riktig med overskrift-celler og som kun er brukt til layout. 
 • I artikkelarkivet "Siste nytt" er det ikke samsvar mellom visuelt overskriftnivå og kodet overskriftnivå. 

Mangler knyttet til informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler.

Innhold som bryter kravet

Tilbakemeldingsfunksjonen "Finner du det du leter etter", har riktig felt-type på epost-feltet, men det er ikke klargjort for auto-complete for e-postfeltet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes eksempler på tekst som blir delvis skjult eller overlapper ved forstørrelse (zoom) til 200%. Blant annet bokser på forsiden og sider med tekst-kolonner.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder av tekst som mangler beskrivelse eller ALT-tekst eller annen beskrivelse som kan leses opp av leseverktøy. Brukere med utfordringer knyttet til syn vil ikke kunne få med seg denne informasjonen.

Innhold som bryter kravet

Det er funnet eksempler på at tekst helt eller delvis forsvinner eller overlapper ved zoom til 400%. Dette gjelder eksempelvis bokser med tekst knyttet til slideshow mot slutten av forsiden.

Innhold som bryter kravet

Ved manipulering av tekstavstand vil noe tekst forvinne enkelte steder. Et eksempel på dette er bokser knyttet til slider mot slutten av forsiden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes eksempler på elementer som ikke kan nås med tastatur.  

 • Spørsmål og svar som ekspanderer. 
 • Google maps - "finn din nærmeste parkering" kan kun delvis betjenes med tastatur. Man når blant annet ikke lenker i "snakkebobler" med tastatur.
 •  Dialogboks med informasjon om å endre fontstørrelse kan nås med tastatur, men det er ikke intuitivt og lukke dialogen.
Innhold som bryter kravet

Når man åpner en boks med informasjon om forstørring (i header), er det ikke intuitivt at man må bruke det neste valget "UU Contrast setting" for å lukke boksen igjen.

Innhold som bryter kravet

Det finnes minst ett slideshow som mangler mulighet til pause, stop eller skjul.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere lenker i starten på hver side for å hoppe i innholdet. En av disse hopper til hovedinnhold. "Hopp til hoved" er en litt uklar beskrivelse. På alle sider finnes også en lenke til å hoppe til sidekolonnen, men sidekolonnen finnes ikke på alle sider.

Innhold som bryter kravet
 • Alle sider har lenke for å hopp til sidestolpe, men forsiden og enkelte andre sider har ingen sidestolpe å hoppe til. 
 • Noen hovedmenypunkter med undermenypunkter er også lenker, mens andre er ikke det (i header). Enkelte lenker i menyen i footer går derfor ingen steder (f.eks. lover og regler). 
 • Lenker i brødsmulestien kan forveksles med ordinær tekst. Lenker som kan forveksles med ordinær tekst, bør markeres med f.eks. understrek. 
 • Lenken "UU Contrast setting" i header ser ikke ut til ha noen funksjon eller lenkemål. 

Det er funnet en del eksempler på manglende eller svake lenketekster, samt bruk av URL som synlig lenketekster. Lenketekster skal beskrive lenkemål / formål med lenken.

Innhold som bryter kravet

Det finnes blant annet H1-overskrifter som ikke er beskrivende for sidens innhold. Det finnes flere H1-overskrifter på mange sider. Skjemaet "Finner du det du leter etter?" mangler ledetekster (labels) på input-feltene.

Innhold som bryter kravet

På siden med Inforomasjon om P-plasser finnes det faner som mangler synlig fokus. 

På forsiden finnes det snarveier med bilder, knapper i full bredde, bilder i animert galleri som mangler synlig fokus 

Enkelte steder er det litt svak synlig fokus, ved at rammen som markerer synlig fokus ikke vises rundt hele objektet. 

Synlig fokus er viktig for brukere så kun benytter tastatur til å navigere og som er avhengige av å se hvilket objekt som er i fokus.

Tilgjengelige alternativ

Tilgjengelig alternativ: I nettlesere som Chrome kan brukeren skru på ekstra uthevning av fokus under Innstillinger > Tilgjengelighet > "Vis en rask fremheving av objektet i fokus".

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Panorering på kart (flytte kartet i rammen) krever to fingre på touch-skjerm. Det må være slik for at ikke panorering av kart forstyrrer vertikal scrolling/sveiping på touch-skjerm.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte sider på nettstedet som har mer enn ett språk, uten at det er deklarert flere språk på siden.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet "Finner du det du leter etter?" har riktig input-type for epost, men er ikke utstyrt med auto-complete.

Innhold som bryter kravet

Menyen i header og footer inneholder de samme punktene med fungerer ulikt. Enkelte punkter i footer leder ingen steder.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet "Finner du det du leter etter?", ser ikke ut til å bli sendt. Dersom dette skyldes obligatoriske felter eller annen validering, må dette identifiseres bedre, slik at brukeren forstår hva som eventuelt er feil.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet "Finner du det du leter etter?", har ikke ledetekster (labels) som er riktig kobet til skjemafeltene.

Innhold som bryter kravet

Skjemaet "Finner du det du leter etter?", ser ikke ut til å bli sendt. Dersom dette skyldes obligatorske felter eller annen validering må dette identifiseres bedre. Det må også gis beskjed til brukeren om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er funnet eksempler på ugyldig HTML enkelte steder. Vi undersøker muligheten for å rette opp dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testen som er gjort i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen avdekket en del mangler vi ikke har vært klar over. Vi vil opprette dialog med leverandøren av webløsningen vår for å se på mulige forbedringer eller fornyelser som gjøre nettstedet mer tilgjengelig for alle. Vi skal også ha fokus på å heve kompetansen internt når det gjelder universell utforming.