Tilgjengelighetserklæring for sspr.no

 • sspr.no
 • STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL, organisasjonsnummer 982 185 831
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STEINERSKOLEN PÅ ROTVOLL kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sspr.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har identifisert et problem knyttet til "Ikke-tekstlig innhold": Dekorative bilder er ikke skjult for skjermlesere, noe som kan forvirre og være til ulempe for brukere med syns- og motoriske funksjonshemninger. For å forbedre tilgjengeligheten, bør dekorative bilder skjules for skjermleserbrukere, med tom alt-tekst. Vi arbeider for å rette opp i dette.

Innhold som bryter kravet

Mangelen på tooltip på ikoner kan by på utfordringer for brukere med synshemming, da de ikke får den nødvendige kontekstinformasjonen som kan hjelpe dem med å forstå ikonenes funksjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Undermenyene i navigasjonselementene 'Barneskolen, Ungdomsskolen' osv. er ikke tilgjengelige med tab- eller piltaster. Ved trykk på enter omdirigeres brukeren i stedet for å utvide menyen. Dette gjør det vanskelig for brukere av skjermlesere og tastatur å navigere og få tilgang til undermenyene. Karusellkuler er også utilgjengelige med tab- eller piltaster, noe som begrenser navigasjonen for skjermleserbrukere og tastaturbrukere, da de ikke vil kunne bruke disse elementene uten mus.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kombinasjonsbokser (combo boxes) mangler semantiske etiketter. De bør ha etiketter som kan gjenkjennes programmatisk, slik at brukeren kan identifisere elementet. Gjelder spesielt for de med synshemming.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

For brukere som benytter skjermlesere, er det viktig at utvidet/kollapset status for navigasjonselementer som 'Barneskolen, Ungdomsskolen' osv. blir annonsert. Uten denne informasjonen kan det bli vanskelig å identifisere statusen på lenken. Dette funker ikke per dags dato.

Søkeikonets rolle bør defineres som en knapp, og det samme gjelder for 'lukk' (x)-ikonet, som bør leses som 'knapp lukk' av skjermlesere. Karusellkontroller og søkeikonet bør også ha tydelig definerte navn og roller. Dette jobber vi med.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber for å forbedre tilgjengeligheten på vår nettside og jobber kontinuerlig for å gjøre innholdet tilgjengelig for alle. Vi anerkjenner at dette arbeidet krever tid og ressurser, og vi prøver å oppfylle kravene så langt det lar seg gjøre.