Tilgjengelighetserklæring for VID.no

 • VID.no
 • VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS, organisasjonsnummer 915 635 520
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på VID.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen avvik fra dette kriteriet. Disse kan påvirke brukeropplevelsen for mange med skjermleser. De stopper imidlertid ikke for denne brukergruppen.

Avvikene inkluderer:

 • Bilder kan ha bedre bildebeskrivelse. Alternative tekster må være beskrivende slik at det er tydelig for brukere som ikke kan se.
 • De fleste bilder er har en alternativ tekstbeskrivelse, men det er noen bilder uten dette.
 • Unngå alternativ tekst som gjentar teksten vedsiden av bildet.

Dette kriteriet handler mer om hvordan vi som organisasjon bør tenke - når vi jobber med dekorative elementer og bilder – hvor vi må utvikle en god retningslinjer for å løse problemet.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen videoer uten undertekster i dag. Flere av disse videoene er ganske gamle.

Dette blir problematisk for brukergruppen som ikke kan høre lyden i videoene våre. Ettersom de ikke kan ta del i innholdet uten undertekster.

Vi vil gå gjennom hvilke videoer vi må beholde og i slike tilfeller supplere disse med undertekster.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har ganske omfattende problemer med dette kriteriet. Da det ikke er tilstrekkelig kontroll på hvordan redaksjonelt innhold skal publiseres og det heller ikke er noen retningslinjer for utviklerne.

Problemene er som følger:

 • Tekst som fungerer som en overskrift skal være kodet som en overskrift. På enkelte sider er det steder der overskrifter ikke har en h-tag.
 • På enkelte sider hopper overskrifter nivåer.
 • Enkelte tabeller mangler th og scope.
 • På siden "lokalt opptak" finnes det en tabell (poengkalkualtor) med to inntastingsfelt. Der ledeteksten ikke er knyttet til skjemafeltet.
 • Det finnes sitater på nettstedet som ikke er kodet slik den skal.

Disse feilene gjør det vanskelig for personer med skjermlesere å forstå hvordan strukturen og innholdet ser ut i enkelte aspekter av nettstedet. Vi starter forbedringsarbeidet i 2023.

Innhold som bryter kravet

Vi har noen unntak fra dette kriteriet. På siden "beredskap" er det en tekst som har dårlig fargekontrastforhold (3,9:1). Dette gjør det vanskelig for alle brukere å se teksten, men fremfor alt er det mest vanskelig for fargeblinde eller synshemmede brukere å se hva som står i teksten. 

Målet vårt er å nå en kontrastverdi på minst 4,5:1. Slik at det skal være enkelt å bruke nettsiden for de som er fargeblinde eller svaksynte.

Innhold som bryter kravet

På sidene "om oss" og "International conference" har det blitt brukt tekst av bilde. Samt på hjemmesiden.

Bilder av tekst bør unngås av flere grunner. Blant annet på grunn av at bilder av tekst ofte genereres i dårlig oppløsning ved zoom, noe som gjelder i dette tilfellet, og som blir vanskelig for svaksynte å lese teksten. Det andre er at det ikke blir mulig for brukere med opplesende hjelpemidler å få teksten opplest. Derfor vil vi se på et alternativ til å formidle samme informasjon via tekst i stedet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er en problemer på nettstedet når det kommer til navigering ved hjelp av tastaturet.

Ingen utvidbare knapper er tilgjengelig med tastatur. Dette gjør det vannskelig for brukere som er avhengig av tastaturnavigering. Utvidbare knapper er kodet som en <a> tagg og med en klasse "accordion" uten noen attributter.

Knapper skal være kodet som en knapp med <button> element i stedet for <a> taggen. Dette er for at koden skal være semantisk slik at hjelpeteknologi som skjermelsere tolker elementer riktig. 

Vi vil se på muligheten for å kunne bruke knapper også med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Video på forsiden spilles av automatisk som kan være forstyrrende for brukere med konsentrasjonsvansker og kognitive nedsettelser.

Derfor vil vi se på et alternativ der videospilleren kan settes på pause av brukeren.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet har noen avvik fra dette kriteriet i dag. Det er enkelte lenker på siden som ikke har god nok beskrivelse. Eksempler på dette er lenker med lenketeksten "her". Dette er et problem for blinde og synshemmede brukere som navigerer med skjermleser. Ofte vil disse gå gjennom nettsiden ved å navigere gjennom lenker. Da er det viktig at lenketeksten er beskrivende og forståelig i sin kontekst.

Vi har litt arbeid å gjøre for å gjøre lenker klarere for brukere med skjermlesere. Med økt klarhet vil det også legge til rette for personer med kognitive problemer som vil få hjelp til å forstå hva som skjer når de klikker på en lenke. Her trenger vi tydeligere føringer på hvordan en lenke skal utformes.

Innhold som bryter kravet

På siden "studier" er det svak tabulatorfokus på inputfeltene. Dette er et problem for brukere som er fargeblinde eller synssvake brukere.  Dette er også et problem for brukere som er avhengig av forstørrelsesglass eller zoom for å se elementene.

Vi vil gjennomgå slik at alle interaktive elementer får et tydelig fokus når de aktiveres.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det er to steder hvor det er avvikende språk på siden ikke er merket med avvikende språk i koden.

I navigasjonsmenyen er det en lenke for å bytte språk til engelsk. Ettersom de er skrevet på språket de referer til (english isteden for engelsk) så skal de også ha en lang="en".

PHD-emner står på engelsk, selv som  hovedspråket er på norsk. Under emnet "fattigdomsforskning" er det også en blanding av språk på både engelsk og norsk. Deler av sider med forskjellige språk skal også ha spesifiesert språk i koden, med bruk av lang-attributtet.

Formålet med å ha riktig lang attributt i koden er for å gi hjelpeteknologier som skjermleser riktig uttale. Det redaksjonelle grensesnittet tillater ikke flagging av avvikende språk i dag. Derfor er dette et større problem å undersøke i årene som kommer.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har funnet noen avvik angående dette kriteriet på nettsiden. 

Dette inkluderer blant annet:

 • På enkelte sider finnes det en iframe uten tilgjengelig navn.
 • Ingen elementer/knapper som utvider/minimerer har attributtet aria-expanded definert.
 • På siden "lokalt opptak" er det en tabell med inntastingsfelt som ikke blir beskrevet til skjermlesere.
 • Under "Studie" siden finnes det en tab liste som er kodet som dropdown med aria-expanded. 
 • Under siden "studier" er det knapper som mangler attributtet aria haspopup.

Noen av disse er redaksjonelle feil – men noen er de som vår nettstedsleverandør må fikse. Det er imidlertid viktig at de er løst for brukergruppen som trenger skjermlesing og stemmestyring.

Innhold som bryter kravet

Det er en søkefunksjon med filtrering som oppdateres dynamisk på siden.

Dette er foreløpig ikke annonsert for brukere som bruker skjermlesere. Dette gjør det vanskelig for denne brukergruppen å bruke søkefunksjonen. Vi skal se på en løsning for dette i 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har laget en egen tilgjengelighetserklæring på vid.no for organisasjonen der arbeidet vårt står nøye beskrevet. Lenke til siden ligger her:

https://www.vid.no/tilgjengelighetserklaering/

Universell utforming er viktig for oss, og VID har et utvalg av ressurspersoner som jobber med universell utforming i organisasjonen.

Vi skal
Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted. Jobbe kontinuerlig med å rette WCAG-feil.
Sørge for at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
Følge forskrift om universell utforming av IKT (lovdata.no).
Følge likestillings- og diskrimineringsloven (lovdata.no)
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Ha et klart og tydelig språk.
Sørge for at det er mulig å lese opp innholdet med skjermleser.
Oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter, lenker og alt-tagger for bilder.
Vi bruker Canvas som digital kommunikasjonsplatform med studentene. Vi jobber med innholdet på denne platformen.
Sørge for at alle videoer på vid.no har synstolkning.

Dette jobber vi med
Vi skal tilfredsstille de nye kravene i WCAG 2.1.
Desember 2022 gjennomførte vi en full evaluering av tilgjengelighet på vid.no.
Her ligger full rapport med evaluering av tilgjengelighet etter WCAG 2.1.
Rapporten skal følges opp med feilretting og implementering av prioriterte områder.
Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
Sørge for at nytt innhold oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1 på vid.no og i tredjepartsystemer.
Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1 for vid.no og tredjepartsystemer.