Tilgjengelighetserklæring for ovddos.com

 • ovddos.com
 • OVDDOS AS, organisasjonsnummer 924 599 049
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OVDDOS AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ovddos.com slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Styleguiden vår har flere fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Brukere som er blinde, svaksynte og døvblinde kan ha vanskeligheter med å tyde bilder og andre visuelle effekter.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det offentlige organs størrelse og ressurser.

Innhold som bryter kravet

Ingen tekst på nettsiden kan overstyres for å gjøre teksten lettere å lese.

Personer med nedsatt syn og personer med dysleksi kan ikke gjøre tekst på nettsiden enklere å lese, dette kan føre til at de ikke kan lese innholdet på en forståelig måte.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke flere måter å navigere på grunnet kompetansemangel. Dette kan føre til at det er vanskelig får brukerne og finne frem i nettsiden.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det offentlige organs størrelse og ressurser

Innhold som bryter kravet

Det er få ting på nettsiden som ikke har enkel pekerinput grunnet mangel på kompetanse i utforming av nettside. Noen brukere kan ha vanskeligheter med å se hvor pekerinput er når de skal klikke seg videre.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det offentlige organs størrelse og ressurser.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .