Tilgjengelighetserklæring for Microsoft PowerPoint (UDE)

  • Microsoft PowerPoint (UDE)
  • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Microsoft PowerPoint (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

I lysbildefremvisning har PowerPoint-lysbilder en skala-til-passform design med forventning om at lysbildet vil fylle hele vinduet. Som et resultat av dette, vil endre størrelse på tekstfunksjoner ikke alltid påvirke tekststørrelsen på PowerPoint-lysbilder. Brukere anbefales å bruke en skjermforstørrelse i dette scenariet.
- Enkelte kontroller i tredjeparts videospillere er kanskje ikke synlige ved høye zoomnivåer.

Innhold som bryter kravet

Støttet for skjermoppløsninger på eller over 1280 CSS-piksler x 768 CSS-piksler på Windows og 1280 CSS-piksler x 800 piksler på macOS, da applikasjonen er designet for bruk på stasjonære datamaskiner.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Noen ganger når du bruker lysbildefremvisning med en skjermleser, leses ikke lysbildeinnholdet godt.
- Du kan ikke bruke skjermleser-elementnavigering på objekter i lysbildepanelet eller lese dem med punktskrift.
- Elementene i Designer-ruten har ikke beskrivende navn.
- Ligninger på lysbilder er ikke riktig eksponert.
- Skjermlesere annonserer ikke konsekvent målingsnavn når de annonserer verdier i dialogboksen Avsnittsalternativer.
- Skjermlesere kunngjør HTML-skriftstørrelse i stedet for skriftstørrelsen spesifisert i presentasjonen for valgt tekst når de er i lysbilderedigering.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .