Tilgjengelighetserklæring for telemarkfylke.no

 • telemarkfylke.no
 • TELEMARK FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 929 882 989
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TELEMARK FYLKESKOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på telemarkfylke.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det gjenstår noen få områder hvor vi mangler tekstalternativer til bilder. 

I arbeidet med å lage ny nettsider for Telemark fylkeskommune har det kommet til noen løsninger som ikke oppfyller kravene. Det vil vi jobbe med leverandøren med å rette opp.

Innhold som bryter kravet

De fleste videoene hentes fra YouTube eller Vimeo. Teksting administreres i disse programmene. Det gjenstår et arbeid fra vår side for at dette skal bli komplett. 

Vi skal også gå gjennom filmer som er publisert direkte på nettstedet og som mangler teksting. 

Innhold som bryter kravet

Videoer hentes fra YouTube eller Vimeo. Teksting administreres i disse programmene. I tillegg har vi noen videoer publisert direkte på nettstedet som mangler teksting. Det gjenstår et arbeid fra vår side for at dette skal bli komplett. 

Innhold som bryter kravet

Flere av våre videoer mangler synstolkning. Det vil vi jobbe med å forbedre. Konsekvensen er at blinde, personer med nedsatt syn eller nedsatt kognisjon ikke har samme tilgang til dette innholdet som personer som ikke har disse funksjonsnedsettelsene.

Innhold som bryter kravet

Riktig koding av lister, overskrifter og lenker er stort sett på plass. Det gjenstår et arbeid med å fjerne tomme overskrifter og containere på noen av sidene. 

Innhold som bryter kravet

Et av ikonene som viser til fylkeskommunens mediearkiv oppfyller ikke kravet til kontrast. Dette skal vi ordne opp i sammen med leverandøren. Personer med nedsatt syn eller fargeblindhet kan ha problemer med å skjønne ikonet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å tabulere seg gjennom siden i nettleserne Safari og Firefox.Tabuleringen hopper over menyen for språk.

Innhold som bryter kravet

Det er noen sider hvor lenketekstene ikke godt nok forklarer formålet med lenkene. Vi jobber med å gå gjennom sidene for å rette opp i det. Det kan føre til at personer med nedsatt motorikk eller kognisjon, eller personer som er blinde eller har nedsatt syn kan ha problemer med å skjønne formålet med en lenke.  

Innhold som bryter kravet

Det er eksempler på ledetekster og overskrifter som ikke er beskrivende. Vi jobber med å få dette på plass og få bedre rutiner internt, slik at alle overskrifter og ledetekster er beskrivende. Det vil gjøre det enklere for brukerne å orientere seg i innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

På flere sider rapporteres det om ID-elementer som ikke er unike. Dette skyldes dårlige rutiner med klipp og lim av tekst fra andre kilder. Vi jobber med å gå gjennom løsningen og løse problemet. 

Innhold som bryter kravet

Det er fortsatt noen områder hvor vi ikke oppfyller disse kravene. Det gjelder særlig for at lenker, knapper og elementer som er bygd inn mangler et tekstalternativ. Det kan medføre at brukere ikke kan identifisere brukergrensesnittkomponenter, samt hvilken funksjon, rolle, tilstand, egenskap og verdi disse har til enhver tid. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .