Tilgjengelighetserklæring for aho.no

 • aho.no
 • ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO, organisasjonsnummer 971 526 378
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på aho.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Flere bilder på nettsiden mangler alternativ tekst.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har ikke kapasitet til å korrigere alternative tekster på alle nettsider, men legger det til på nye nettsider og nytt innhold. 

Innhold som bryter kravet

Flere videoer på nettsiden tilbyr ikke synstolkning. 

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde
 • Få visninger av opptak av konferanser. 
 • Stort antall eldre opptak som ligger tilgjengelig på både engelsk og norsk. Det vil være en manuell, ressurskrevende prosess. 
 • Alle opptak i våre auditorier lagres i Panopto, som er et felles verktøy og CMS for UH-sektoren.
 • Avventer felles initiativ fra SIKT for hele UH-sektoren for å forenkle synstolkning av forhåndsinnspilte opptak.
Innhold som bryter kravet

input.keyword mangler beskrivelse.

Innhold som bryter kravet

Knapp for å bytte språk har ikke god nok kontrast. Det gjør det vanskeligere for brukere å bytte mellom språk på nettsiden. 

Fargene vi bruker på nettsiden blir endret når AHO går over til nye nettsider i 2024. I dette arbeidet sikrer vi at vi bruker fargekombinasjoner med godkjente kontraster.  

Innhold som bryter kravet

Nettsiden begrenser skalering av tekst til en viss grad. 

Oppsettet for skalerbarhet på nettsiden blir endret når AHO går over til nye nettsider i utgangen av 2024. I dette arbeidet sikrer vi at innholdet er tilstrekkelig skalerbart. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Lenker for sosiale medier mangler beskrivelse. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

HTML-elementet mangler språkkode på enkelte sider. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Relatert til punkt 2.4.4, og vil bli rettet sammen med den. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

AHO er i en prosess med å utvikle nye nettsider, som blir ferdig i løpet av 2024. Universell utforming er en prioritering i prosjektet, og flere av dagens feil vil bli utbedret.