Tilgjengelighetserklæring for unn.no

 • unn.no
 • UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, organisasjonsnummer 983 974 899

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på unn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er bygd inn 53 videoer på unn.no. 43 er tekstet. Av de 10 utekstede er det 6 som produsert av eksterne aktører. 4 av UNN.

Konsekvensene anses som små da innholdet kan fanges opp av øvrig tekst på nettsida.

Det gjelder:
CT av barn 
MR av bekkenet
MR (generell)
MR av nakke/rygg
MR av hodet
MR av armer og bein

De 4 videoene som UNN har produsert og hvor innholdet ikke er tekstet er:

Julekonsert
Toppledere besøker UNN Narvik
Video for jobbsøkere
Arbeidsmiljøundersøkelse fra 2021

Det er meldt inn til videoprodusent. 

Tilgjengelige alternativ

De ulike MR-behandlingene har sin egen side. På samme side som videoen forekommer er det også beskrevet hva som skjer når pasienten får den behandlingen på sykehuset

Innhold som bryter kravet i regelverket

Eldre dokumenter er skanna som bilder. Stort sett er de publisert før 1. februar 2022.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er referater og styredokumenter som er skanna inn som bilder. Konsekvensene anser som minimale da de ikke er relevante for administrative prosesser.

Det er med andre ord ikke nødvendig å ha tilgang til referater og styredokumenter for å kjenne sine rettigheter og plikter mot sykehuset. De trengs heller ikke for å bruke sykehusets tjenester.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Av og til refereres det til engelske publikasjoner. Dette skjer når fagfolkene våre skriver for andre klinikere og ansatte i primærhelsetjenesten. Ingen konsekvenser for pasienter og pårørende.

Vi satser på å få løst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 

Ved automatisk sjekk vil man få feilmelding, men dette er Sharepoint-fe nomen uten praktisk betydning for skjermlesere eller brukere for øvrig. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Stort sett er nettsida universelt utforma. Utfordringen er at vi har mange innholdsleverandører med lite kunnskap om universell utforming.

Spesielt pdf-dokumenter er en utfordring.

Løsninger:
Opplæring av viktige innholdsleverandører
Konvertering av pdf til html.
Postjournalen blir tatt opp med leverandør av løsningen.
Utforming av maler som klinikere kan bruke.