Tilgjengelighetserklæring for Bookup

 • Bookup
 • HALDEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 159 092

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 3 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
HALDEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Bookup slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lokalets tilgjengelighet er kun markert med ulike farger i tilgjengelighetskalender. Det bør sees på løsning hvor statusene kommer tydeligere frem uten kun fargebruk. Det ligger i roadmap til leverandøren av løsningen at man benytter andre indikatorer i bookingkalenderen enn farger. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tabuleringsrekkefølge på filtervalg bør forbedres, samt endre tab fokus per utleieobjekt i utlistingen, forbedring ligger i road map til leverandøren av Bookup.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bildekarusell starter automatisk og varer i mer enn 5 sekunder. Endring vil utbedres av leverandøre av Bookup innen mars 2023.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Halden kommune går nå systematisk gjennom de kommunale nettsidene. Vi har erfart at flere av nettsidene ikke oppfyller krav til universell utforming. Det er derfor besluttet å utarbeide en rekke nye nettsider som oppfyller krav.

De nye nettsiden blir lagt som underdomener til www.halden.kommune.no og utarbeidet i samme publiseringsløsning.

Vi jobber også med å bytte ut forskjellige maler som ikke oppfyller krav.

Den store utfordringen er alle dokumenter som ikke oppfyller krav. Å gjøre tilpasninger i disse er en stor jobb.

Ellers er det planlagt opplæring for saksbehandlere som utarbeider dokumenter som publiseres i digitale kanaler.

Informasjon om vårt arbeid med universell utforming av ikt har vi samlet denne nettsiden:
https://www.halden.kommune.no/tilgjengelighetserklaring/