Tilgjengelighetserklæring for Print Princh

  • Print Princh
  • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Print Princh slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Tekstbryting er kun brukt der det kan gjøres uten å påvirke layouten negativt i en grad der det blir vanskelig for brukeren å navigere. Vi vurderer at det for brukeren i mange tilfeller er best at teksten bevarer sin plassering og størrelse. 

Det skal tas i betraktning, at vi ikke har store tekstavsnitt i appen, som det er nødvendig at brukeren må lese. Princhs lengste tekstavsnitt er 31 ord, og det er i de verste tilfellene. Det neste lengste er 13 ord. Tredje lengste er 11 ord. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

print.princh.com: Sidens språk er norsk, men siden er merket som "lang=en-
US".
Princh vil ha en løsning på dette I 2024. 

Leverandørens svar:

The language of the page is dependent on the ip address of the user using the page, but the URL is "lang=en-US". The screenreader will read in english although the page is another language. Princh will have a solution for this in 2024.

Innhold som bryter kravet

Princh har en språkvelger, men den heter ikke "språkvelger" så en skjermleser kan lese det opp. Princh forventer å ha en løsning på dette i 2024.

Innhold som bryter kravet

Princh har feilmeldinger, men feilmeldingen er ikke tilgjengelig for skjermlesere når man taster inn feil printer-ID på print.princh.com. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kommentarene fra leverandøren er skrevet på engelsk. De har ikke mulighet å lenke til uutilsynet.no fordi de er en global aktør, men vi har bedt dem lenke den engelske versjonen på print.princh.com, som ser sånn ut:

https://princh.com/wp-content/uploads/2024/02/Princh-webapp-accessibili…