Tilgjengelighetserklæring for martinahansen.no

 • martinahansen.no
 • MARTINA HANSENS HOSPITAL AS, organisasjonsnummer 985 962 170
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MARTINA HANSENS HOSPITAL AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på martinahansen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes noen gamle videoer som ikke oppfyller kravet. Dette medfører at brukere som ikke hører, ikke får med seg tale og beskrivende lyder. 

Innhold som bryter kravet

Videoer som er publisert før januar 2024 (før kravet ble en del av kravspesifikasjonen) mangler synstolkning. 

Innhold som bryter kravet

Ting skal være kodet som det ser ut som. Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen av nettløsningen som gjør at det feiler. Feilen vil bli korrigert i første halvdel av 2024.

Innhold som bryter kravet

Vi har ulik praksis på lenker i dag hvor de ser litt forskjellig ut rundt om i løsningen. Dette gjør at vi ikke oppfyller kravet.

Innhold som bryter kravet

Det kan forekomme bilder av tekst i gamle nyhetssaker. Innhold publisert etter at lovkravet trådte i kraft inneholder ikke bilder av tekst med unntak av enkelte pdf-er. Vi jobber med å endre disse.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Blir korrigert gjennom ny kode våren 2024.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode våren 2024.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode i våren 2024.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode våren 2024.

Innhold som bryter kravet

Her er det noen restoppgaver i grunnversjonen som gjør at vi feiler. Fikses gjennom ny kode våren 2024.

Innhold som bryter kravet

Det er innhold på nettsiden som bryter med kravet i regelverket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .