Tilgjengelighetserklæring for rjukan.frivilligsentral.no

 • rjukan.frivilligsentral.no
 • TINN KOMMUNE, organisasjonsnummer 864 963 552
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TINN KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på rjukan.frivilligsentral.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er varierende bruk av tiltler på bilder. Leverandør jobber med å forbedre dette i løsningen.

Tilgjengelige alternativ

Tekst og bilder

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det kan være enkelte steder der lenker og andre elementer markeres med kun farge, men stort sett gjøres dette med flere visuelle endringer. Vi jobber med å finne og korrigere steder der presentasjonen utelukkende bygger på farge.

Tilgjengelige alternativ

Vi har noen PDF-skjema som ikke er tilgjengelige, men det er tekst som sier det samme.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Det er noen steder at knapper og lenker må få økt kontrasten litt for å tilfredsstille kravene. Dette henger også noe på profilfarger som benyttes. Dette jobber leverandør med

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Noe innhold kan ha for mange lenker som kan skape problemer for tastaturbruk. Dette vil leverandør forsøke å forbedre.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke merket når tabulator brukes. Dette må utarbeides av leverandør


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .