Tilgjengelighetserklæring for Norsk Tipping (android)

 • Norsk Tipping (android)
 • Android
 • 7.4.0
 • Mobiltelefon
 • NORSK TIPPING AS, organisasjonsnummer 925 836 613
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 19 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORSK TIPPING AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Norsk Tipping (android) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i appen.

 

Sportsspill

 • Enkelte grafiske elementer i Fantasy og Oddsen mangler eller har for dårlig tekstbeskrivelse. Dette påvirker brukeropplevelsen for deg som bruker skjermleser, og kan gjøre det vanskelig å forstå sammenhengen mellom ulike elementer på siden.
 • I Oddsen finnes det et område som viser informasjon om blant annet tid igjen til kampstart, informasjon om lagene og liveoppdateringer fra det som skjer i kampen. Her får ikke du som bruker skjermleser tilgang til informasjonen som ligger inne i dette området. Det er også en utfordring med statistikken som ligger under dette området. Der presenteres innholdet ved hjelp av to liggende søyler med ulike farger. Det kan være utfordrende å forstå hvilken søyle som tilhører hvilket lag, og også å skille disse to fra hverandre, spesielt for deg med nedsatt syn/fargesyn.

 

Kasino- og øyeblikkspill
Alle våre kasino- og øyeblikkspill er presentert via tredjepartsløsninger og innholdet og grafikken ligger i et stort lerret, som kalles Canvas i HTML. 
I praksis er dette et bilde av informasjon og ingen av våre spill har tekstlige beskrivelser som gir tilsvarende informasjon til deg som bruker skjermleser. Konsekvensene av denne feilen er at du som bruker skjermleser ikke kan spille disse spillene.

 

Årsak
Både Oddsen, Fantasy og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

 

Årsaken til det som gjelder manglende beskrivelse på ikoner i profil, er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å rette avvikene.  

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i appen.

 

Generelt

 • Ingen av overskriftene er per i dag kodet som overskrifter.
 • Det finnes lister som ikke er kodet som lister, blant annet i noen nyhetsartikler og under veiledning om Spillelag.

 

Lotterispill
Resultater under Nabolaget ser ut som en tabell, men er ikke kodet som en tabell.

 

Sportsspill
I Oddsen finnes det et område som viser informasjon om blant annet tid igjen til kampstart, informasjon om lagene og liveoppdateringer fra det som skjer i kampen. Her får du som bruker skjermleser ikke tilgang til informasjonen som ligger inne i dette området. Det er også en utfordring med statistikken som ligger under dette området. Der presenteres innholdet ved hjelp av to liggende søyler med ulike farger. Det er utfordrende å forstå hvilken søyle som tilhører hvilket lag, og også å skille disse to fra hverandre, spesielt for deg med nedsatt syn/fargesyn.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I alle våre kasinospill og i noen av øyeblikkspillene får du beskjed om du har vunnet eller ikke ved hjelp av en lydeffekt eller en melding på skjermen. Det er ikke mulig i noen spill å nå meldingen med skjermleser og det får da heller ikke noen programmatisk kobling med det som blir vist visuelt. I Bingoria forsvinner trekningsresultatet etter noen sekunder.

I alle våre Bingoriapill og i enkelte KongKasino-spill kan saldo og premie nås med skjermleser. Det gjør likevel at spillopplevelsen ikke vil tilsvare det som skjer visuelt. 
Alle spill i Bingoria mangler programmatisk struktur i koden. 
Konsekvensen av denne feilen gjør at det blir krevende for de som bruker skjermleser å navigere seg rundt i de ulike delene i spillet, og å forstå relasjonen mellom de ulike elementene som vises visuelt.

 

Konsekvens
Dette gjør at mange deler av appen mangler en programmatisk struktur som kan skape utfordringer for deg som bruker skjermleser, da det blir vanskelig å forstå innholdet og strukturen.

 

Årsak
Årsaken til avvikene er mangelfull kunnskap/forståelse av kravet på tidspunktet for implementering, noe som har ført til usikkerhet rundt hva som er riktig måte å ivareta kravet på. Vi jobber med å heve kompetansen internt, og å lukke avvikene.

Alle våre kasino- og øyeblikkspill er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

På siden om spillegrenser kan man trykke på en "Les mer"-knapp for å få opp mer informasjon. Her havner ikke fokuset umiddelbart på innholdet som utvides, men øverst på siden. Du som bruker skjermleser må derfor navigere tilbake til der du utførte handlingen før du får tilgang til innholdet.

 

Konsekvens
Dette kan påvirke forståelsen for hvilket innhold som ligger under hver "Les mer"-knapp.

 

Årsak
Årsaken til avviket er mangelfull kvalitetssikring ved utvikling av løsningene. Vi jobber med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
I mange av våre kasino- og øyeblikkspill er det henvisninger og instruksjoner som er basert på sensoriske egenskaper. Det vil si instruksjoner som henviser til et spesifikt symbol, farge eller plassering, og som forutsetter godt syn/fargesyn. Konsekvensen av denne feilen er at det kan bli utfordrende for deg som har nedsatt syn å oppfatte instruksjonene og dermed også forstå hvordan man spiller spillet.

 

Årsak
Alle kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Det er per i dag ikke mulig å bruke appen i landskapsmodus på mobil, bortsett fra videoavspillinger, som vises i landskapsmodus.

 

Konsekvens 
Du som er avhengig av å ha den mobile enheten i liggende stilling vil ikke kunne bruke appen på en god måte.

 

Årsak
Vi har gjort et bevisst valg om å ha fokus på å prioritere gode brukeropplevelser i portrettmodus på mobil, da dette ofte er en forventet visningsretning på en håndholdt enhet. Vi gjør likevel kontinuerlige vurderinger på dette.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder i Oddsen er det kun brukt farger for å formidle informasjon. Dette gjelder fremfor alt statistikk over hvor mange seire, tap og uavgjorte kamper hvert lag har hatt.

 

Konsekvens 
Det kan være utfordrende for alle brukere å forstå hvilken farge som tilhører hvilket lag, og dette blir ekstra utfordrende for brukere med nedsatt syn/fargesyn.

 

Årsak
Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Vi er i dialog med leverandør for å prøve å få rettet flest mulig av avvikene.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere tilfeller av tekst med for lav kontrast mot bakgrunnsfarge i løsningen. Både under liveresultater og lobby i spillet Fantasy og i flere av våre kasino- og øyeblikkspill er dette en utfordring.

 

Konsekvens
Det kan være utfordrende å se teksten for deg som har nedsatt syn.

 

Årsak
Både Fantasy og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Det er noen steder i appen hvor forstørring av tekst fører til at teksten blir vanskelig å lese. Dette gjelder blant annet forstørring av tall på Joker, og alternativer under betalingsmåte ved betaling.

Det er heller ikke mulig å forstørre tekst i Fantasy og for statistikkvisninger i Oddsen og Oddsbomben. Dette er nettleserløsninger, noe som betyr at innstillinger gjort på mobilen ikke vil ha noen innvirkning på brukeropplevelsen.

 

Konsekvens
Dette fører til at spesielt deg med nedsatt syn kan få utfordringer med å se teksten.

 

Årsak
Årsaken til avvikene i Fantasy og Oddsen kommer av at dette er nettleserløsninger, og at innstillinger som er gjort på mobilen ikke vil ha innvirkning på brukeropplevelsen.
For de andre avvikene er årsaken mangelfull kvalitetssikring ved utvikling av løsningene. Vi jobber med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
Alle våre kasino- og øyeblikkspill er programmatisk kodet og vist ved hjelp av HTML-elementet Canvas. I praksis betyr dette at alt innhold vises i et lerret og som et stort bilde. Dette gjelder også tekst. Konsekvensen av denne feilen er at du ikke kan få muligheten til å få teksten forstørret eller opplest. 

 

Årsak
Alle kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst. 

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
Innenfor kategoriene kasino- og øyeblikkspill er det avvik på dette kravet. 
Ingen av spillene i Bingoria kan spilles på mindre skjermer eller mindre nettleservindu. For alle spill i Bingoria forutsetter det at det brukes datamaskin og et nettleservindu i full størrelse. Grensesnittet går an å forstørre med Ctrl +- eller CMD +-, men intill 400% blir det større utfordringer.
Flere av Flax-spillene kan ikke spilles på skjermer som har en maks størrelse på 320px. Dette tilsvarer størrelsen til en iPhone 5. Per nå gjelder dette alle kryssordflax, Adventskalendere, Julekalender og Kaffepausen.

For KongKasino-spill fungerer det å spille på mindre skjermer. Det vil ikke være mulig å forstørre i nettleservindu på datamaskin med Ctrl +- eller CMD+-, men på bakgrunn av spillets struktur anses 1.4.10 å være et unntak. 

 

Konsekvens
Det vil være utfordringer med å forstørre deler av innholdet, uten å miste informasjon. Dette påvirker i størst grad deg som har nedsatt syn.  

 

Årsak
Alle kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Innhold som bryter kravet

Generelt
Fokusmarkeringen på interaktive elementer har for dårlig kontrast. Dette kan gjøre det vanskelig å se hvor du befinner deg i løsningen.

 

Sportsspill
I lagstatistikkoversikten i Oddsen presenteres det flere sirkler som viser lagenes tidligere seire, tap og uavgjorte kamper. Disse sirklene har hver sin farge, og sirkelen med gul farge har for dårlig kontrast mot bakgrunnen.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I noen av våre KongKasino-spill er det for lave kontraster på enkelte grafiske elementer. For noen av spillene gjelder dette ikoner for meny, innstillinger og i enkelte tilfeller også knappen du må trykke på for å starte eller snurre spillet. 
Konsekvensen av denne feilen kan gjøre at spesielt deg med nedsatt syn kan få utfordringer med å se hva ikonet viser.

 

Årsak
Både Oddsen og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Årsaken til resterende avvik er at kompetansen ikke var god nok da løsingen ble utviklet, noe som førte til at enkelte elementer ble oversett. Vi jobber med å heve kompetansen internt og lukke avvikene fortløpende.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
Ingen av våre kasino- og øyeblikkspill kan håndteres ved bruk av tastatur, med unntak av Bingoria. I Bingoria mangler det imidlertid visuelt fokus, noe som likevel vil gjøre det krevende å spille spillet på en god måte.
Konsekvensen av denne feilen er at brukere som kun har mulighet å bruke tastatur eller bryterkontroll, ikke kan spille kasino- og øyeblikkspill.

 

Årsak
Alle våre kasino- og øyeblikkspillene er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

 

Innhold som bryter kravet

Hvis det oppstår en feil i Oddsen, for eksempel når du gjør noe feil i et kjøp, vil et modalt vindu vises. Dette modale vinduet mangler en "Lukk"- eller "Tilbake"-knapp.

 

Konsekvens
Det er vanskelig å gå tilbake til forrige side eller komme seg ut av modalvinduet. Det oppleves også som inkonsekvent da alle andre modale vinduer har "Lukk"- eller "Tilbake"-knapp.

 

Årsak
Oddsen er en tredjepartsløsning som vi har begrenset kontroll over. Her har vi dialog med leverandør for å forsøke å få lukket avvik. 

Innhold som bryter kravet

Sportsspill
I Oddsen finnes det et vindu som viser informasjon om blant annet tid igjen til kampstart, informasjon om lagene og liveoppdateringer fra det som skjer i kampen. Her finnes det animasjoner som ikke er mulig å stoppe.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I våre kasino- og øyeblikkspill er det flere animasjoner og bevegelig innhold som ikke er mulig å pause eller stoppe.

 

Konsekvens 
Animasjonene kan gjøre at du blir distrahert og forsinke eller hindre deg i å gjøre den oppgaven du kom for å gjøre. Dette gjelder spesielt deg med nedsatt syn og/eller nedsatt kognisjon.

 

Årsak
Både Oddsen og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.


Årsaken til det som gjelder manglende beskrivelse på ikoner i profil, er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å rette avvikene. 

Innhold som bryter kravet

Lotteri
Det er et generelt problem for alle lotterispillene at det mangler synlig fokusmarkering for både tallrekkene og de individuelle tallene når man skal fylle ut en kupong.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I våre Binogriaspill mangler det en visuell fokusmarkering som tydelig viser hvor i grensesnittet du befinner deg når du navigerer med TAB-tast eller piltaster.

 

Konsekvens
Det blir vanskelig for deg som bruker tastatur å vite hvilken handling som kan utføres, og hvor du er på siden, noe som også fører til en dårligere spillopplevelse.

 

Årsak
Alle kasinospillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.
For resterende avvik er årsaken mangelfull kvalitetssikring ved utvikling av løsningene. Vi jobber med å løse disse avvikene fortløpende.

Innhold som bryter kravet

På forsiden i appen finnes det flere bildekaruseller, hvor eneste mulighet for å bla frem og tilbake er ved hjelp av sveipebevegelser.


Konsekvens
For deg som bruker skjermleser er det per nå ikke mulig å bla igjennom alle bildene ved navigering. Det at det mangler mulighet til å utføre samme handling ved bruk av enkelttrykk, skaper også utfordringer for deg med motoriske vansker og som er avhengig av å bruke stemmen din for å styre grensesnittet.

 

Årsak
Årsaken til avviket er at kompetansen ikke var god nok da løsingen ble utviklet, noe som førte til at enkelte elementer ble oversett. Vi jobber med å heve kompetansen internt og lukke avvikene fortløpende.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kasino- og øyeblikkspill
Mange av våre kasino-spill er kodet programmatisk med engelsk landskode. Dette fører til at opplesing med skjermleser blir på engelsk og ikke norsk.

 

Konsekvens
Det kan bli vanskelig å oppfatte noe innhold med talesyntese på engelsk, men med beskrivelse på norsk.

 

Årsak
Alle kasinospillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da de fleste av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte store leverandører, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere avvik på dette kravet i appen.

Generelt er det utfordringer med mange av våre modaler som dekker deler av annet innhold på siden. Alle modaler mangler et tilgjengelig navn, og det vil i praksis si at når du som bruker skjermleser får fokus på lukk-knappen, gis ingen beskrivelse av hva slags informasjon modalen inneholder.

 

Lotterispill
I alle lotterispill er det en utfordring at ingen tall er kodet som knapper.  
For lykkekuponger i brukerprofil er det ikke mulig å huke av en eller flere lykkekuponger med skjermleser. Konsekvensen av denne feilen gjør at du som bruker skjermleser ikke får mulighet til å enkelt kunne levere inn flere lykkekuponger samtidig.

 

Spillevett
I spillregnskap og spillepause finnes det flere komponenter som visuelt ser ut som knapper i en gruppering, også kalt fanegruppe, men som ikke er kodet riktig som knapper. Konsekvensen av denne feilen er at det blir utydelig for deg som bruker skjermleser hva som kan klikkes på og ikke.

 

Oddsen

 • Hvis det oppstår en feil for eksempel ved et kjøp, vil et modalt vindu vises.
  Dette modale vinduet mangler en "Lukk" eller "Tilbake"-knapp, noe som gjør det vanskelig å gå tilbake til forrige side. Dette utgjør et problem for alle. Alle de andre modale vinduene har lukk- eller avsluttknapper, noe som resulterer i inkonsekvens i navigasjonen. Med tastatur er det heller ikke mulig å gå ut av modalvinduet.
 • Utvidbare/sammenleggbare knapper gir ikke status for skjermlesere. For deg som bruker skjermleser er det avgjørende at du får informasjon om hvorvidt en knapp utvider eller minimerer informasjon, da den gir deg en indikasjon på om det finnes utvidbart innhold.
 • Spillkuponger i Oddsen åpnes i et eget modalvindu. Her er det mulig for deg som bruker skjermleser å navigere bak dette modalvinduet. Dette kan føre til forvirring og unødvendige avlseninger og navigering.
 • Det er flere knapper i inaktiv tilstand, men de leses fortsatt opp som vanlige knapper for skjermlesere. Hvis du som bruker skjermleser ikke blir informert om den inaktive tilstanden til knappen, vil du ha utfordringer med å forstå hvorfor ingenting skjer mens du prøver å aktivere den.

 

Kasino- og øyeblikkspill
Alle våre kasino- og øyeblikkspill er programmatisk kodet i HTML Canvas og mangler semantikk. Det vil si at ingen elementer som utfører en handling har et definert navn eller en rolle, og gjengir dermed ikke funksjonalitet til deg som bruker hjelpeteknologier, som for eksempel skjermleser. Konsekvensen av denne feilen er at du som er avheneig av skjermleser ikke kan spille noen av disse spillene.

 

Årsak
Både Oddsen og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte av disse leverandørene, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Årsaken til de resterende avvikene er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å forbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Generelt
Antall søketreff på grasrotmottaker sin søkefunksjon i Grasrotandelen blir ikke automatisk opplest for skjermlesere.

 

Lotterispill
I flere av lotterispillene oppdateres informasjon om tall, rekker og pris automatisk når man gjør en endring. Denne informasjonen blir ikke formidlet direkte til skjermlesere. 
Dette fører til at du som bruker skjermleser ikke blir oppmerksom på viktige endringer i innholdet.

 

Sportsspill
Du som bruker skjermleser mottar heller ikke automatisk oppdateringer angående dynamisk endret informasjon i spillene dine på Oddsen, spesielt når det gjelder endringer i spillkupongen.
Dette fører til at du kan gå glipp av informasjon om viktige endringer i innholdet.

 

Kasino- og øyeblikkspill
I alle våre kasinospill får du beskjed om du har vunnet eller ikke ved hjelp av en lydeffekt eller en melding på skjermen. Disse statusmeldingene blir ikke formidlet til hjelpeteknologier. 
I de fleste øyeblikkspillene er det også flere viktige statusoppdateringer som ikke gjengis.
Konsekvensen av denne feilen er at det blir vanskelig for deg som bruker skjermleser å forstå om du har vunnet og hva du eventuelt har vunnet.

Når alle spill lastes opp vises en progresjonsbar. Denne blir ikke formidlet til skjermleser. 
Konsekvensen av denne feilen er at dersom opplasting tar for lang tid, blir det vanskelig å forstå hva som skjer på siden.

 

Årsak
Både Oddsen og kasino- og øyeblikkspillene våre er tredjepartsløsninger som vi har begrenset kontroll over. Her vil det variere ut i fra leverandør hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, da flere av leverandørene kommer fra land med lite fokus på universell utforming. I tillegg er det begrenset hvor mye Norsk Tipping alene kan påvirke enkelte av disse leverandørene, da vi ofte kjøper ferdige hyllevarer som leverandørene også selger til flere andre land. Her jobber vi med å kartlegge hva som er mulig å få gjort noe med og ikke, og å få løst de avvikene som er mulig å få løst.

Årsaken til de resterende avvikene er at dette ikke ble tenkt på ved implementering. Vi jobber fortløpende med å forbedre dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .