Tilgjengelighetserklæring for punktskriftutvalget.no

 • punktskriftutvalget.no
 • NASJONALBIBLIOTEKET, organisasjonsnummer 976 029 100
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NASJONALBIBLIOTEKET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på punktskriftutvalget.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Punktskrift i pdf-dokumenter viser ikke riktig punkttegn med skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Standarder i html-versjon bruker en font som viser punktskrift riktig både med skjermleser og visuelt på skjerm

Innhold som bryter kravet

I opplisting av nyhetssaker under "Nyheter" på forsiden, har lenkene overskriftsnivå 2. Det er kun lenker til nyhetssaker, ikke overskrifter.

Innhold som bryter kravet

Under påmelding til punktforum (eksternt innhold)  er det noe tekst som krever vertikal rulling med forstørrelse 400% (på skjermstørrelse 1280x1024 px). 300% forstørrelse er OK.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

I punktskriftstandarder (html-versjon), med en skjermstørrelse (view port) på 1280 x 1024 px, og en forstørrelse på 400x kreves det vertikal rulling for å lese linjer med punktskrift. I eksempler med punktskrift er det ofte viktig at linjene ikke brekker for at oppsette skal vises riktig.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å melde seg av og på punktforum ved å kontakte OUP via e-post.

Innhold som bryter kravet

Visuell fokusmarkering har for lav kontrast på ekstern løsning for å melde seg på eller av puntforum.

Tilgjengelige alternativ

Det er mulig å melde seg av og på punktforum ved å kontakte OUP via e-post.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Noen av våre artikler er skrevet på andre språk enn norsk. I disse artiklene får vi avgitt språk på deler av innholdet, men ikke hele siden. Overskriften på siden vil da bli lest opp med norsk stemme.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Hovedmeny viser ikke hvilken side som er valgt (Tittel og Overskrift viser riktig). På skjermer > 900 px bredde kan ikke undermenyen lukkes ved å trykke på den utvidede knappen (ESC eller velge undermeny fungerer). På skjermer < 900 px bredde vises knappen for hovedmeny status "sammentrukket", selv om den er utvidet. 

Tilgjengelige alternativ

Tittel og Overskrift viser hvilken side som er valgt.

Det er lenker på hovedsiden som har samme funksjon som undermenyen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi (offentlig utvalg for punktskrift, OUP) jobber kontinuerlig for å gjøre informasjon tilgjengelig for alle.
Nettsiden vedlikeholder vi selv, gjennom et samarbeid med "DSS-nettsteder".
I våre punktskrift-standarder har vi gjort tilpasninger, slik at de kan brukes av seende og de som bruker ulike former for tilgjengelighets-teknologi.