Tilgjengelighetserklæring for punktskriftutvalget.no

  • punktskriftutvalget.no
  • NASJONALBIBLIOTEKET, organisasjonsnummer 976 029 100
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi (offentlig utvalg for punktskrift, OUP) jobber kontinuerlig for å gjøre informasjon tilgjengelig for alle.
Nettsiden vedlikeholder vi selv, gjennom et samarbeid med "DSS-nettsteder".
I våre punktskrift-standarder har vi gjort tilpasninger, slik at de kan brukes av seende og de som bruker ulike former for tilgjengelighets-teknologi.