Tilgjengelighetserklæring for møysalen nasjonalpark

 • Møysalen nasjonalpark
 • STATSFORVALTEREN I NORDLAND, organisasjonsnummer 974 764 687

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATSFORVALTEREN I NORDLAND kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Møysalen nasjonalpark slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Alle bilder i hovedinnholdet på nettsiden er lagt inn som bakgrunsbilder i kolonnene med CSS og mangler alternativ tekst.

Dette gjør det utfordrende for brukere med nedsatt syn å vite at det eksisterer bilder på nettsiden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er for lite kontrast mellom de hvite elementene (sidetittel, språkskifter, meny ikon og teksten ''meny'') i topp seksjon med blå bakgrunn, kontrastforholdet er 3.8:1.

Designmanualen oppfyller ikke god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn.

Det gjør det vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

https://moysalennasjonalpark.no/opplev-moysalen/pa-tur-i-moysalen/ er det brukt bilde av tekst. Det er dermed ikke mulig for brukere som benytter hjelpemidler til å hente ut denne informasjon fra nettsiden.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lenketekstene ''Les mer'' på nettsiden beskriver ikke lenkens mål.
Designmanualen oppfyller ikke dette kravet.
Det gjør lenkene vanskeligere å identifisere for brukere med nedsatt syn eller som benytter hjelpemidler til å løfter ut lenkene fra sammenhengen og får dem presentert i en liste.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden støtter ikke bevegelser.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .