Tilgjengelighetserklæring for Teknologiradet.no (Driftes og eies av Teknologirådet)

 • Teknologiradet.no (Driftes og eies av Teknologirådet)
 • NORGES FORSKNINGSRÅD, organisasjonsnummer 970 141 669

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES FORSKNINGSRÅD kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Teknologiradet.no (Driftes og eies av Teknologirådet) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere bilder som bør ha en bedre tekstbeskrivelse for skjermleserbrukere. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Video  har ingen undertekster. Derfor er punktet ikke godkjent.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere overskrifter som ikke er programmatisk satt som overskrifter. Det finnes lister som ikke er kodet korrekt. Punktet som godkjent med unntak.

Innhold som bryter kravet i regelverket

feil  er uthevet i en rødfarge, og for noen brukere forbinder de en rødfarge som en feilmelding. Nedenfor er et eksempel på en rødfarge på error feilfelt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen fargekontraster er ikke tilstrekkelige.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettsiden inneholder bilder av tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lav kontrast på grafisk innhold.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tekstavstand slår ikke igjennom.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ingen mulighet å hoppe over navigasjonen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fokusrekkefølge mangler på grunn av samme fargekontrast på enkelte knapper.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Overskriften må være riktig nestet på sider.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Tastaturfokus ikke synlig på alle klikkbare elementer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler overskrifter og ledetekster enkelte steder.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Link åpnes i et nytt vindu uten å gi brukeren beskjed.

Innhold som bryter kravet i regelverket

With Skjema og Navigasjonsmetoder som har samme funksjonalitet på tverr av flere sider er utformet likt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Etiketter eller instruksjoner mangler når innhold krever brukerinndata.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kontroller er ikke utviklet og validert mot HTML-spesifikasjoner og standarder, inkludert ARIA.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere dynamiske oppdateringer på siden som ikke blir formidlet automatisk for skjermlesere.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi arbeider stadig med å gjøre nettstaden vår tilgjengelig for alle.