Tilgjengelighetserklæring for nordkvaloya-rebbenesoya.no

 • nordkvaloya-rebbenesoya.no
 • NORDKVALØYA-REBBENESØYA VERNEOMRÅDESTYRE, organisasjonsnummer 918 435 476
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 4 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORDKVALØYA-REBBENESØYA VERNEOMRÅDESTYRE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på nordkvaloya-rebbenesoya.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Alle bilder i hovedinnholdet på nettsiden er lagt inn som bakgrunsbilder med CSS, de har ikke et tomt alt-attribrut (alt=" ").

Kravet er ikke oppfylt fordi sidebyggeren vi benytter ikke legger på tomme alt-attrubruter på bakgrunsbilder i kolonner.

Brukere som ikke kan eller har vanskelig for å oppfatte ikke-tekstlig innhold, mister tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det er for lite kontrast mellom de hvite elementene (sidetittel, meny ikon og teksten ''meny'') og bakgrunn på forsiden, kontrastforholdet er 3.8 :1.

Designmanualen oppfyller ikke god nok kontrast mellom tekst og bakgrunn.

Det gjør det vanskeligere for alle brukere å oppfatte innholdet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Plakatene på https://www.nordkvaloya-rebbenesoya.no/informasjonaplakater-og-brosjyre/ er bilder av tekst, det er ikke mulig for brukere å justere teksten i bilde.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Oversikt over kodefeil på nettsiden: https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.nordkvaloya-rebbenesoya.no%2F


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .