Tilgjengelighetserklæring for opencom.no (Åpne Data Stavanger)

 • opencom.no (Åpne Data Stavanger)
 • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på opencom.no (Åpne Data Stavanger) slik:

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Når et datasett legges ut på siden, lager vi en beskrivelse på datasettet i følgende format: 

NO:
Norsk beskrivelse

EN: 
English description

Dette for at datasettene skal være tilgjengelig for flest mulig, men dette er ikke markert i kode noen sted. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet
 1. Error: Element a not allowed as child of element hgroup in this context. (Suppressing further errors from this subtree.)

  From line 248, column 7; to line 248, column 31

  <a class="logo" href="/"><img s

  Contexts in which element a may be used:

  Where phrasing content is expected.

  Content model for element hgroup:

  Zero or more p elements, followed by one h1, h2, h3, h4, h5, or h6 element, followed by zero or more p elements, optionally intermixed with script-supporting elements.

  Error: Element hgroup is missing a required instance of one or more of the following child elements: h1, h2, h3, h4, h5, h6.

 2. From line 250, column 5; to line 250, column 13

  </hgroup>↩↩

  Content model for element hgroup:

  Zero or more p elements, followed by one h1, h2, h3, h4, h5, or h6 element, followed by zero or more p elements, optionally intermixed with script-supporting elements.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal aktivt se på problemområder og be utvikleren av løsningen om å se på disse.
Programmvaren er en åpen kildekode løsning (CKAN), og det har allerede dukker opp mange forslag på Github til utvikler som tas alvorlig. Etter hvert som disse blir implementert skal vi oppgradere versjon og fortsette med å tilrettelegge vår egen installasjon av løsningen for å følge kravene satt i WCAG 2.1 og videre. Slik at flest mulig kan ha nytte og få verdi av løsningen.