Tilgjengelighetserklæring for fimil.no

 • fimil.no
 • FINNMARK MILJØTJENESTE AS, organisasjonsnummer 976 815 394
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FINNMARK MILJØTJENESTE AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på fimil.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettstedet som mangler eller kunne hatt bedre beskrivelse. Hovedbanner på forsiden mangler alt-tekst. Brukere med leseverktøy vil ikke kunne tolke disse bildene. Alternativetekster og tekstlige beskrivelser vil bli korrigert fortløpende i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det finnes tomme tittel tagger på enkelte sider på nettstedet. Enkelte SVG-filer har ikke unike id'er. Mangler knyttet til informasjon og relasjoner kan forstyrre brukere som bruker ulike hjelpemidler. Dette vil bli korrigert forløpende i forbindelse med at innholdet blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Våre webskjema er ikke tilrettelagt for auto-complete. Vi er i dialog med vår leverandør om å gjøre skjemaer enda mer tilgjengelige.

Innhold som bryter kravet

Det finnes lenker på nettstedet som kun markeres med farge. Brukere med redusert fargesyn vil ha vanskelighetere med å se disse lenkene.

Innhold som bryter kravet

Tastatur snarveien 'Til innhold' har for dårlig kontrast mot bakgrunn. Vi vil undersøke muligheten for å bedre kontrasten på dette elementet.

Innhold som bryter kravet

Det finnes elementer som skjuler tekst eller deler av tekst ved å forstørre siden til 400%. Vi vil undersøke muligheten for å korrigere dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å nå input felt i søket via tastatur. Lenke for å ekspandere undermenypunkter i sidemeny kan ikke nås med tastatur. Dette vil bli korrigert.

Tilgjengelige alternativ

Ved å åpne/gå til foreldremenypunktet i sidemeny, vil undermenypunkter likevel vises.

Innhold som bryter kravet

Det finnes en mulighet for å hoppe til hovedinnhold, men denne er ikke visuelt synlig. Det er derfor kun brukere med leseverktøy som kan bruke dette valget. Dette vil bli rettet.

Innhold som bryter kravet

I header er det en unaturlig fokusrekkefølge på elementene, åpne søkefelt og søk i header.

Innhold som bryter kravet

Det finnes flere lenker på samme side med samme navn/tekst som går til ulike sider, dette kan virke forvirrende på brukere som får lenker opplest. Lenker i ordinært innhold vil bli kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Valg for å gå til innhold mangler synlig fokus. Det er for svak markering av synlig fokus på felter i skjema, samt knapper for visningsvalg på Miljøstasjoner utlisting. Det finnes skjulte elementer på siden som får tastatur fokus, uten å være synlig. Vi undersøker med vår webleverandør mulighetene for å rette dette.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes sider på nettstedet som får hovedmeny som sidemeny, og ikke undermenyen direkte. Vi undersøker med vår webleverandør om mulighetene for å rette dette.

Innhold som bryter kravet

Skjema markerer feil eller manglende utfylling med kun farge. Skjemaer bør kodes slik at tilbakemeldinger om feil ved utfylling av skjema ikke forsvinner etter en stund i enkelte nettlesere.

Innhold som bryter kravet

Tilbakemeldinger ved feil eller manglende utfylling av et felt i våre webskjema opplyser ikke alltid om hva som er feil eller hvilken opplysning som mangler. Dette håper vi å kunne rette innen kort tid.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes noe kode som er ugyldig html og objekter som har like id'er på siden. Vi vil ha dialog med vår leverandør om å rette opp i dette.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .