Tilgjengelighetserklæring for Solør Næringshage

 • Solør Næringshage
 • SOLØR NÆRINGSHAGE AS, organisasjonsnummer 984 211 902
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SOLØR NÆRINGSHAGE AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Solør Næringshage slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Ingen alternative former for CAPTCHA er tilgjenglig i CMS'et.

Innhold som bryter kravet

Kart område mangler alternativ tekst

Manglende skjema ledetekst

Tom skjemaledetekst

Flere skjemaledetekst for et felt

Mangler kode av topp/side navigajson for å formidle nødvendig informasjon til brukere med hjelpemiddel.

Innhold som bryter kravet

Årsak:

Skjemaelementer er ikke kodet med inndataformål.

Konskvens:

Burkere vil ikke få forslag til inndata.

Innhold som bryter kravet

Årsak:

Det finnes lenker som er markert med fet stil eller farge for visuell utheving men mangler understreking.

Konskvens:

For seende brukere mangler det supplerende tekst, ikon eller lignende for lenker.

Innhold som bryter kravet

Det er innholdet som strekker seg utover rammene på nettleservinduet/skjermen. Brukeren må da scrolle horisontalt for å lese innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kun topp navigasjon for å finne frem til sider. Sidenavigasjon på nyhetssaker og arrangementer.

Innhold som bryter kravet

Ikke alle brukergrensesnittkomponenter med ledetekster som inneholder tekst, inneholder navnet teksten som presenteres visuelt. Dette gjelder blant annet kontaktskjema


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .