Tilgjengelighetserklæring for alleteller.no

 • alleteller.no
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, organisasjonsnummer 974 767 880
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 18 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på alleteller.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder på siden mangler eller har minimalt med tekstforklaringer (alt tekst).

Ikoner er kodet som bilder og mangler aria-attributter for å rette opp feil som følger av dette.

Dette har konsekvenser for: 

 • svaksynte
 • blinde
 • døve
 • nedsatt hørsel
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhold som bryter kravet

HTML struktur og aria-attributter kan forbedres. Spesifikt i forhold til navigasjon i moduler.
Dette har konsekvenser for blinde og døvblinde. 

Innhold som bryter kravet

Skjema har mangler på ledetekster, gode feilmeldinger, validering, merking av obligatoriske felt etc. Også feil i hvordan input-type som brukes, for eksempel type number når det skulle vært numeric/text.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og døvblinde. 

Innhold som bryter kravet

Mangel på autocomplete attributter. 
Dette har konsekvenser for:

 • personer med kognisjon, som for eksempel hukommelsesvansker, nedsatt kosentasjonsevne og dysleksi
 • personer med nedsatt motorikk
Innhold som bryter kravet

Flere instanser hvor det brukes hvit på grønn bakgrunn som ikke når WCAG krav. 
Dette har konsekvenser for svaksynte og fargeblinde. 

Innhold som bryter kravet

Noen elementer flyter hvor de ikke skal være - dekker for andre elementer. 
Dette kan ha konsekvenser for svaksynte. 

Innhold som bryter kravet

Noen figurer/bilder inneholder informasjon som bare er tilgjengelig som bilde.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte og personer med nedsatt kognisjon. 

Innhold som bryter kravet

Design er ikke spesielt dynamisk tilpasset og sliter på zoom over 200 %. 
Dette har konsekvenser for personer med nedsatt syn. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mange elementer som har events skulle vært knapper, men er kodet som vanlige div-elementer uten tastatur-tilgjengelighet. Dette gjør at store deler av nettsiden ikke kan brukes bare ved bruk av tastatur.
Dette har konsekvenser for blinde, svaksynte, personer med nedsatt motorikk og andre som ikke kan bruke mus. 

Innhold som bryter kravet

Blokker som kan ha mange elementer kan ikke hoppes over. Eksempler på dette er tabeller og listing/navigasjon av oppgavenr.
Dette har konsenkvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døvblinde
 • personer med nedsatt motorikk
 • personer med nedsatt kognisjon
Innhold som bryter kravet

Mangel på god bruk av ledetekster i skjema. 

Dette har konsekvenser for: 

 • svaksynte
 • blinde 
 • døvblinde
 • personer med nedsatt kognisjon
 • personer med nedsatt motorikk
Innhold som bryter kravet

Litt lite synlig, skal utbedres. 
Dette har konsekvenser for svaksynte og personer med nedsatt motorikk og/eller kognisjon. 

Innhold som bryter kravet

Det mangler kobling mellom noen lenketekst og sider som navigeres til, og det er manglende bruk av aria-label. 
Dette har konsekvenser for personer som bruker visuelle ledetekster, som for eksempel personer med nedsatt motorikk eller kognisjon. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhold som bryter kravet

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhold som bryter kravet

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. 
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon
Innhold som bryter kravet

Vår skjemaløsning er ikke konsekvent i ledetekster og feilbeskrivelser. Brukeren får heller ikke forhåndsvisning før hen sender inn skjema.
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • fargeblinde
 • døvblinde
 • nedsatt kognisjon

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Koden inneholder noen syntaksfeil.
Dette har konsekvenser for: 

 • blinde
 • svaksynte
 • døvblinde
 • personer med nedsatt kognisjon

Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Alle tekniske brudd på kravene vil bli utbedret av vår IT-leverandør.
Matematikksenteret NTNU vil utbedre redaksjonelt innhold som ikke er i henhold til kravene.