Tilgjengelighetserklæring for denkulturelleskolesekken.no/viken/

 • denkulturelleskolesekken.no/viken/
 • VIKEN FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2024, organisasjonsnummer 921 693 230
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
VIKEN FYLKESKOMMUNE UNDER SLETTING FRA 01.01.2024 kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på denkulturelleskolesekken.no/viken/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi mangler tekstalternativ til bilder. 

Synshemmede og blinde får ikke tilgang til informasjon. 

Vi vil jobbe med å legge inn alternativ tekst på alle bilder.

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer med bare bilde og ikke lyd. Vi jobber med å finne en løsning på dette. 

Synshemmede får ikke tilgang til informasjonen i videoen. 

Innhold som bryter kravet

Vi har videoer med bare bilde og ikke lyd. Vi jobber med å finne en løsning på dette. 

Synshemmede får ikke tilgang til informasjonen i videoen. 

Innhold som bryter kravet

Vi har noen overskriftersnivåer som skulle vært definert til H4, men som er skrevet med vanlig skrift i bold. 

Brukere, både med og uten hjelpemidler, bruker mellomtitler for å skumlese innholdet. De vil på grunn av dette få problemer med å navigere enkelt på nettsidene.

Vi jobber med å rette opp dette. 

Innhold som bryter kravet

Vi har for dårlig kontrast på tekst mot bakgrunn på en side. Fargekontrast på liten tekst med testresultat på 3.95:1. 

Dette gir dårlig lesbarhet. 

Vi jobber med å utbedre dette.

Innhold som bryter kravet

Vi har et bilde med tekst uten tekstalternativ. 

Synshemmede får ikke tilgang til informasjonen.

Vi jobber med å finne løsning på dette.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi har enkelte lenketekster som ikke har god tekstlig beskrivelse. 

Dårlige lenketekster gjør det vanskeligere for brukerne å forstå hvor lenken fører. 

Vi har lenker som fører til nettsider som ikke lenger er tilgjengelig. 

Informasjon gir ikke mening for leser. 

Vi jobber med å utbedre dette. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .