Tilgjengelighetserklæring for ytrehvaler.no

 • ytrehvaler.no
 • STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER, organisasjonsnummer 921 627 009
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATSFORVALTERENS FELLESTJENESTER kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ytrehvaler.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har bilder som ikke har alternativ tekst. Nettsiden har videoer som ikke er tekstet eller har tekstalternativ.  Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke får med seg innholdet i bildene og videoene. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har videoer som ikke har teksting eller et tekstalternativ. Det har ikke blitt gjort når det ble lastet opp første gang. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller hører innholdet i videoen.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har videoer eller lydfiler som ikke har teksting eller tekstalternativ. Dette har ikke blitt gjort når det ble lastet opp første gang. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller hører innholdet i videoen/lydfilen. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden kan ha innhold der vi refererer til for eksempel til venstre, høgre etc. Vi har ikkee tatt hensyn til at innhold vil bli lest både på pc og mobil/nettbrett når vi publiserer innhold. Dette vil også ha konsekvenser for blinde/svaksynte/døvblinde.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden kan ha tilfeller der lenket tekst ikke skiller seg fra annen tekst med mer enn farge. Nettsiden kan ha tilfeller der informasjon i grafiske fremstillinger ikke skiller seg ut med mer enn farge. Nettsiden kan ha tilfeller der skjemaelement og feilmeldinger ikke er merket med mer enn farge.

Konsekvens er at blinde, svaksynte og fargeblinde ikke får med seg alt innhold. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har feil kontrastforhold på ulike element.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har brudd på dette kravet. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden kan ha tilfeller der det er bilde av grafer eller lignende, der tekst er inkludert og teksten ikke er kommentert i innholdet eller bildeteksten. De som publiserer har ikke lagt inn nødvendig beskrivende tekst til bildet. Konsekvensen er at brukeren ikke får med seg alt innhold på siden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har brudd på kontrastforholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Vi kjenner ikke til at det finnes mekanismer for å hoppe over blokker på nettsiden vår. Konsekvens er for brukere som må bruke tastatur for å navigere på siden. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden kan ha tilfelle der mål og funksjon for lenke ikke kommer tydelig fram. Konsekvens er for brukere som er svaksynte, blinde, døvblinde og de med nedsatt motorikk og nedsatt kognisjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har brudd på dette kravet. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .