Tilgjengelighetserklæring for arendal.kommune.no

 • arendal.kommune.no
 • ARENDAL KOMMUNE, organisasjonsnummer 940 493 021

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
ARENDAL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på arendal.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde

Vi har streaming fra bystyremøter. Disse er ikke tekstet, og det vil være uforholdsmessig kostbart å tekste sendinger tilbake til 2012. 

Tilgjengelige alternativ

Møteprotokoller fra 2016 ligger tilgjengelig på einnsyn.no. Hvis innbyggere ønsker møtereferater fra tidligere år kan de få hjelp ved å kontakte kommunen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har noen videoer uten teksting. Disse er laget før krav om teksting av videoer ble innført. Vi har nå krav om at alle videoer som lages i kommunen skal ha teksting. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har enkle webskjema som en del av vår nettside. De har ikke mulighet for auto-complete. Vi sjekker dette med vår leverandør. 

Tilgjengelige alternativ

Enkle webskjema er et alternativ til e-post eller telefon. Innbyggere kan alternativt kontakte oss på e-postadressen postmottak@arendal.kommune eller via vårt sentralbord. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

For dårlig kontrast på lenketekster. Vi bør også ha bedre kontrast på brødsmulesti for å ha nivå AAA. Dette vil bli forbedret så raskt som mulig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette nye kravet må vi sjekke med vår leverandør. Vi er usikker på om CSS og HTML er kodet riktig. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det nye kravet gjør at vi må endre "mouseover" på menybokser på forside og landingsider. Vi vil gå gjennom dette kravet med vår leverandør og endre design og kode. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nytt krav. Dette må vi sjekke med leverandør.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nytt krav. Finner ikke dette i koden? Sjekk med leverandør. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nytt krav. Sjekk med leverandør. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette kravet må vi sjekke med vår leverandør. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette kravet må vi sjekke med vår leverandør. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .