Tilgjengelighetserklæring for Quiver Education - iOS (UDE)

 • Quiver Education - iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • 6.12
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Quiver Education - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Leverandør oppgir samme begrunnelse for samtlige punkter sim ikke møter kravene:

 

Gitt arten av vår AR-utdanningsfargeleggingsapp (Quiver), har vi ikke omfattende planer for universell utforming i tradisjonell forstand. Mens vi tilbyr visse tilgjengelighetsfunksjoner som inkludering av voiceovers, zoom inn/zoom ut UI-knapper, kretser vår strategi rundt å skape innhold som fremmer kreativitet, fantasi og kunnskapstilegnelse gjennom interaktive og visuelt stimulerende fargeleggingsopplevelser.


Quiver-appen er mer i tråd med visuelle og interaktive elementer, og den vil ikke passe godt med disse kravene. Selv om fremtidige oppdateringer kan introdusere ytterligere funksjoner, er vårt primære mål å opprettholde enkelheten og effektiviteten til fargeleggingsopplevelsene.

Konsekvensen for brukere er at tradisjonelle tilgjengelighetsfunksjoner er begrenset, noe som potensielt kan påvirke de som er avhengige av skjermlesere eller tastaturnavigasjon.

 

Den nåværende vekten på visuelle og interaktive elementer harmonerer med appens unike pedagogiske tilnærming. Å skifte fokus for å inkludere omfattende tilgjengelighetsfunksjoner kan forstyrre enkelheten og effektiviteten til fargeleggingsopplevelsene, som er avgjørende for appens suksess. Selv om fremtidige oppdateringer kan introdusere ytterligere funksjoner, er det avgjørende å opprettholde en balanse mellom inkludering og appens kjernefunksjonalitet for å bevare dens effektivitet for målgruppen.

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1

Innhold som bryter kravet

se begrunnelse i punkt 1.1.1


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .