Tilgjengelighetserklæring for Udir.no

  • Udir.no
  • UTDANNINGSDIREKTORATET, organisasjonsnummer 970 018 131
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk med avgrenset syn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UTDANNINGSDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Udir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Statistikkbanken har tabeller med store mengder data, og en bestemt skjermretning er nødvendig for å kunne vise alt innhold. Det er derfor unntak fra kravet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Innholdet i statistikkbanken er datatabeller, som krever todimensjonalt layout for å ivareta bruk og betydning. Det er derfor unntak fra kravet.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder Utdanningsdirektoratets nettsted udir.no inkludert alle undersider på formen udir.no/xxxx. (Utdanningsdirektoratet har også andre nettsteder med URL på formen "xxxx.udir.no". Disse er egne nettsteder med egne tilgjengelighetserklæringer.)

Vi jobber med å oppfylle universell utforming på nettstedet udir.no gjennom rutiner knyttet til teknisk utvikling og til redaksjonelt innhold.

KONTROLL AV TEKNISK UTVIKLING
1) Kompetanse i universell utforming er et krav til leverandør og en del av avtalen med vår leverandør
2) Vi gjør teknisk utvikling i månedlige sprinter. Før hver produksjonssetting tester leverandøren at kodeendringen oppfyller krav til universell utforming.
3) En gang per år bruker vi et uavhengig testbyrå til å teste nettstedet. Feil blir registrert i rapport i Confluence og fulgt opp i JIRA-saker som blir rettet av av leverandør, før de retestes av uavhengig byrå.

REDAKSJONELLE RUTINER
1) Vi har en sentralisert publiseringsmodell hvor cirka 15 personer har tilgang til å publisere
2) Alle som publiserer får kurs i universell utforming
3) Universell utforming inngår i vår skriftlige publiseringshjelp
4) Vi har et verktøy som hver uke crawler gjennom nettstedet for å avdekke brudd på universell utforming
5) Redaksjonen sitter sammen i et arbeidsmøte hver uke og retter opp feilene som er funnet gjennom crawlen
6) Redaksjonen bistår de andre som publiserer med veiledning