Tilgjengelighetserklæring for eidsvoll.kommune.no

 • eidsvoll.kommune.no
 • EIDSVOLL KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 950 113

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
EIDSVOLL KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på eidsvoll.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har bilder uten alternativ tekst. Dette gjelder i hovedsak aktuelt-saker på forsiden som har bilder.

Fra 1. februar 2023 vil alle bilder (med og uten lenke) som publiseres ha alternativ tekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen eldre videoer er ikke tekstet. Brukere som er døve får ikke tilgang til informasjonen som sies. Vi jobber kontinuerlig med at alle nye videoer skal være tekstet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen eldre videoer er ikke tekstet. Brukere som er døve får ikke tilgang til informasjonen som sies. Vi jobber kontinuerlig med at alle nye videoer skal være tekstet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes innhold som ikke oppfyller kravene. Fra 1. februar 2023 innføres det nye retningslinjer og maler for publisering. Brukere som benytter skjermleser vil i noen tilfeller  oppleve å få opplest overskrifter, avsnitt og tabeller i feil rekkefølge. 
Fra 1. februar vil retningslinjene følge kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har tilfeller av feil bruk av overskriftshierarki. Det jobbes kontinuerlig med å rette dette. Brukere som benytter skjermleserverktøy vil i noen tilfeller få lest opp overskriftene i feil rekkefølge.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes noen få skjema som ikke oppfyller kravene. Leverandør av skjemaløsningen ACOS, jobber med å rette teknisk løsning slik at den blir iht. kravene.

Fra 1. februar 2023 innfører vi nye retningslinjer og maler for publisering. Disse retningslinjene vil være iht. kravene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen få sider som bryter regelverket, men fra 1. februar 2023 vil nye publiseringer være i henhold til kravene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ulik kompetansenivå på redaktører har medført varierende bruk av lenketekst, tross fokus på dette i opplæringsøyemed. 
Dette er tatt tak i og vil være i fokus fremover og rettes opp bakover i tid. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes nok noe innhold som ikke oppfyller kravet. Det innføres nye retningslinjer for publisering fra 1. februar 2023.

Nye sider etter 1. februar 2023 vil være iht. kravene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør av publiseringsløsningen vår har testet løsningen etter WCAG 2.0 og 2.1. Teknisk er løsningen iht. til kravene fra 1. februar 2023.

Innhold som er produsert før 1. februar 2023 er i ulik grad iht. kravene. Dette er beskrevet i tekstboksen innenfor hvert krav.

Vi har etablert redaksjonelle møter hvor hovedfokuset skal være og ivareta og informere alle våre innbyggere etter kravene til universell utforming fra 1. februar 2023.