Tilgjengelighetserklæring for Business Norway

 • Business Norway
 • INNOVASJON NORGE, organisasjonsnummer 986 399 445
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNOVASJON NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Business Norway slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Hero videoer har ingen beskrivelse

Innhold som bryter kravet

Ikke alle videoer har teksting

Innhold som bryter kravet

Noen sider hopper over overskrifnivåer

Innhold som bryter kravet

Solutions-side får horisontal scroll og interaktive elementer som overlapper ved 400% zoom

Innhold som bryter kravet

Fokusmarkering har for lav kontrast

Innhold som bryter kravet

Copyright tooltip: Tooltip forsvinner dersom man beveger musepeker over innhold.  Videospiller: Kontrollene forsvinner etter noen sekunder selv om brukeren har fokus på kontrollene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

copyright-tooltip er ikke mulig å nå med tastatur.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å pause hero-video

Innhold som bryter kravet

Vi tilbyr kun èn måte å navigere på (linker i sidemeny + footer). Vi må tilby en alternativ måte å navigere på, f.eks søk.

Innhold som bryter kravet

Fokusmarkering har for lav kontrast

Innhold som bryter kravet

Den nye karusellen fra kompnentbiblioteket bryter med dette kravet da forrige/neste -knappene forsvinner på liten skjerm

Innhold som bryter kravet

Card-link har både bilde -og tekst innhold. Dette betyr at den tilgjengelige tittelen blir alt-text + tittel. Vi må derfor ha tom alt-text på bilde eller sette aria-hidden til true.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .