Tilgjengelighetserklæring for kirken.no

 • kirken.no
 • DEN NORSKE KIRKE, organisasjonsnummer 818 066 872
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 21 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DEN NORSKE KIRKE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på kirken.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke tekstalternativ til alle bilder. Dette medfører at brukere med synssvekkelser ikke får tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet

Det er gjennom et CMS benyttet youtube-videor der teksting mangler. Dette gjør at innholdet i video ikke er tilgjengelig for alle

Innhold som bryter kravet

Det er gjennom et CMS benyttet youtube-videor der teksting mangler. Dette gjør at innholdet i video ikke er tilgjengelig for alle

Innhold som bryter kravet

Det eksisterer innhold som ikke er "kodet som det ser ut". I nettstedets footer er det lister med lenker som er kodet som en tekst-paragraf istedenfor en liste. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte skjemafelter mangler tydelig formål i form av ledetekster/autocomplete. Dette kan føre til at brukere som benytter skjemleser ikke forstår formålet med skjemafeltene.

Innhold som bryter kravet

Enkelte artikkeltekster forsvinner bak container med maks høyde. Dette gjør at brukere som forstørrer tekst til 200% eller mer ikke får lest innholdet.

Innhold som bryter kravet

Knappene som tilhører enkelte søkefelter har for svak kontrast. Dette kan gjøre at brukere med nedsatt syn får problemer med å skille dem fra resten av innholdet.

Innhold som bryter kravet

I den eksterne innholdskapsler-tjenesten som er benyttet er linjehøyde mindre enn 1,5 ganger skriftstørrelsen. Dette kan påvirke lesbarheten dersom en bruker forsøker å endre tekstens størrelseforhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Kalender-felt laster siden på nytt når man navigerer seg vekk fra det. Dette gjør at man ikke kommer seg forbi dette elementet.

Innhold som bryter kravet

I CMS-et er det mulighets for å legge inn bakgrunnsvideoer istedenfor bilder på enkelte sidetyper. Disse videoene kan ikke stoppes.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke noe lenke for å hoppe til nettstedets hovedinnhold.

Innhold som bryter kravet

Enkelte sider mangler gode sidetitler. Dette gjør at det ikke er mulig for bruker å forstå sidens innhold kun ved hjelp av tittelen.

Innhold som bryter kravet

Fokusrekkefølgen på nettstedet er i stor grad logisk, men menyen bryter på dette punktet da den er tilgjengelig ved tastatur selv om den er lukket

Innhold som bryter kravet

Det er enkele sidetyper burde ha flere overskrifter for beskrivet siden innhold

Innhold som bryter kravet

Det er for det meste fokus på alle elementer, men enkelte fokusmarkeringer er vanskelig å skille fra omgivelsene pga. fargevalg

Innhold som bryter kravet

Det er enkelte inndatafelter som mangler ledetekst. Dette gjør at det er vanskelig for bruker å velge feltet ved hjelp av verktøy som stemmestyring.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Dersom man velger samisk eller engelsk er språkkoden fremdeles nb-NO. Dette kan medføre at en skjermleser vil forsøke å lese innholdet med feil språk aktivtert.

Innhold som bryter kravet

Den tyske siden består kun av en artikkel på tysk. Denne er ikke markert med tysk språkkode i koden. Dette vil kunne medføre at en skjermleser forsøker å lese artikkelen med feil språk aktivert.

Innhold som bryter kravet

Søkefelt for gatenavn, postnummer og poststed mangler synlig ledetekst. Dette kan gjøre det vanskelig for bruker å forstå formålet med inndatafeltene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det er flere tilfeller av elementer som ikke har unike ID-er. Dette kan føre til at nettleser leverer unøyaktige relasjoner mellom innhold til brukeren. En skjermleser vil også ha problemer med å forstå relasjoner.

Innhold som bryter kravet

Enkelte knapper mangler tekstlig alternativ. Dette gjør at skjermlesere ikke vil kunne forklare formålet med knappen.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Den norske kirke jobber kontinuerlig med forbedringer og videreutvikling av sine løsninger. Kirken.no består i stor grad redaktørstyrt innhold og en viktig del av jobben med universell utforming vil være opplæring og sørge for at publiseringssystemet forenkler dette. Bruddene som er avdekket i denne rapporten vil jobbes med utover våren 2023.