Tilgjengelighetserklæring for ukm.no

 • ukm.no
 • UKM NORGE TRØNDELAG FKF, organisasjonsnummer 981 656 172
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UKM NORGE TRØNDELAG FKF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ukm.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

De tre ikonene (rakett, personer og kalender) gjengis av tekstleser, men bildene som tilhører nyheter og personene som forteller om UKM gjengis ikke (men fordi dette er dekorasjon må ikke det tekstes, men må passes på at det igoreres at tekstlesere). Bildene med koblingene til sosiale medier var litt uklart pga veldig knotete kode-språk som leses opp når jeg valgte tekstlesingsassistent, og det som er viktigst å fokusere på for tilgjengeligheten. Her var heller ikke instagram lest opp som ikon, men hoppet rett til youtube. Det burde jobbes med kodingen som tekstleser leser opp, da det er ganske rotete og endel unødvendige ord som sies (angi engelsk sies for eksempel veldig ofte, vet ikke hva som er greia med det). Skjermleser sier også at det er bilde under "nyheter" uten at det blir forklart hva det er bilde av. Derfor blir ikke kravet oppfylt. Hvis bildene bare er til dekorasjon må det kodes på en måte som gjør at det ignoreres av skjermleser. Konsekvens av at dette ikke oppfylles er at blinde/de med nedsatt syn kan ha vanskeligheter for å navigere seg rundt på nettsiden og eks trykke seg inn på riktig sosiale medier link. De kan også føle at de går glipp av innhold på skjermleser sier "bilde" og ikke forklarer hva det er bilde av, som kanskje fører til at de tror det er bilde av noe viktig som de ikke får med seg. 

Innhold som bryter kravet

Sjekket på telefon, stort sett fortsatt like oversiktig og funksjonell både i liggende og stående retning, men i liggende retning kan man ikke se hele menyen oppe til høyre og får ikke skrollet ned på hele. Dette gjør denne utilgjengelig for de som for en eller annen årsak må ha liggende retning (hvis de ikke har stor nok skjerm). Dermed oppfylles ikke dette kravet. 

Innhold som bryter kravet

Innholdet kan presenteres uten tap av informasjon eller funksjonalitet på PC og man slipper og skrolle bortover, bortsett fra at menyen oppe til høyre ikke viser det nederste alternativet. Dette innholdet kan det nås på andre måter, men det bør rettes opp i. Konsekvens av dette er at de som trenger å zoome så mye ikke får tilgang til alt innholdet der det skal være mulig å nå det. Dette fungerer også OK på telefon liggende, men ikke på telefon stående. 

Innhold som bryter kravet

Fant ingen måte å endre linjeavstand, avstand mellom bokstaver eller avstand mellom avsnitt på. Dette har konsekvens for de med lesevansker eller nedsatt syn eks, da ordene kan være for tette og det kan være vanskelig for dem å få med seg innholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Sitatene og bildene som ruller og går på forsiden får jeg ikke til å stoppe eller sette opp tiden på, beveger seg ganske fort, så tekstleser får ikke lest opp alt. Jeg får heller ikke studert navn, bilde og tekst, så folk som leser tregt (eller har dyseleksin eller nedsatt syn) vil ikke rekke å lese alt som står. 

Innhold som bryter kravet

Dette gjelder samme punkt som over. Får ikke til å stoppe rulleringen, som gjør at kravet ikke oppfylles. Konsekvensene er at de som har vanskeligheter for å konsentrere seg kan bli distrahert av innholdet som ruller og går og ikke får med seg annet innhold på nettsiden de trenger. 

Innhold som bryter kravet

Kravet ikke oppfylt grunnet det jeg skrev i 2.1.1. Menyene man må navigere seg gjennom med tastaturet øverst gir ikke fokusmarkeringer, og bruker vet derfor ikke hvor en er på nettsiden. Ellers har alt annet tydelig fokusmarkering. Konsekvensene av dette kan være at de som for en eller annen årsak bare kan bruke tastatur til å navigere seg rundt, ikke føler at de kan komme seg lett rundt på nettsiden og nå ønsket innhold. De kan bli forvirret og fortvilet over at fokusmarkeringen forsvinner i undermenyene som de ikke ser. 

Innhold som bryter kravet

Ut fra deg jeg har fått sjekket er ikke kravet oppfylt grunnet at den kodede ledeteksten ikke er den samme eller ligner nok på den synlige ledeteksten, bare i noen tilfeller. "Les flere nyheter", "finn ukm der du bor" , "ofte stilte spørsmål"   og sosiale medier linkene er eksempler på noe som fungerer med talekontroll. Eksempel fumgerer ikke "er du presse/foresatt/fra bransjen", nyheter, "er UKM noe for meg", "hva skjer på ukm", "arrangementer nær meg"   og noe av det nederste på nettsiden.   Konsekvensene av dette er at de som bruker talekontroll for en eller annen grunn ikke kommer inn på de linkene den vil ved å lese opp ledeteksten på knappen.  Den kodede ledeteksten burde derfor gås igjennom og sjekkes slik at noe stemmer overens med den synlige ledeteksten. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Kodespråket er satt til engelsk selv om hovedspråket på nettsiden er norsk. Dette kan føre til at innhold ikke blir korrekt presentert med tekstleser eller andre hjelpemiddel, som gjør at noen bruker muligens brukere kan misforstå eller ikke få tilgang til alt innholdet på riktig måte. Trolig derfor skjermleser sier "angi engelsk" hele tiden mens den leser opp

Innhold som bryter kravet

Enkelte navigasjonsmekanismar i blokker blir ikke gjentatt i konsekvent rekkefølge, dette gjelder hovedsakelig de sosiale mediene ikke vises i samme rekkefølge under følg oss på sosiale medier og nederst på siden til høyre for start påmelding. Dette kan føre til at svaksynte, døvblinde, blinde eller de med nedsatt kognisjon ikke finner fram på riktig måte for å komme seg til de sosiale mediene. Dette vil ikke ha veldig store konsekvenser, da kravet ellers er fylt på nettsiden slik at brukeren ikke vil ha særlig problem med å navigere seg rundt ellers på nettsiden. Eksempel har punktene i menyen oppe til høyre til dels samme underpunkter nederst på siden også ("Dette er UKM" og "organisasjon og historikk"), som gjør det ryddig og enkelt å navigere seg. Hadde blitt enda mer oversiktlig og ryddig dersom "vi bak UKM" oppe i menyen til høyre også hadde samme underpunkter som står nederst på siden, for å ha samme blokker i samme rekkefølge over alt

Innhold som bryter kravet

(denne gjelder innloggingssiden, så usikker på om hvor viktig det er for det som skal leveres inn, men tar det med). Hvis man skriver bokstaver i feltet der det bare skal stå telefonnummer kommer det ikke opp som forslag ved feil at telefonnummer har bokstaver i seg og må rettes på, det kommer bare opp at det ikke fantes bruker med dette telefonnummer og passordet. Dette kan ha konsekvens for spesielt svaksynte eller blinde, da de kan ha kommet borti eks bokstaver i telefonnummeret og kan trenge hjelp med å finne feilen. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Litt usikker på om kravet blir fulgt på denne. Skjermleser leser opp teksten på knappene, men sier ikke at det er en knapp eller gir en grundigere beskrivelse. Skjermleser sier likevel at det er en lenke, men vet ikke om kravet tilsier at det må forklares enda grundigere enn dette. Etter min opplevelse med skjermleser i dette tilfellet, kunne det gjerne være enda tydeligere med foreksempel "knapp med lenke som leder til siden der man kan lese mer om UKM er noe for deg". På denne måten gis det tydelig beskjed om at det er en knapp man kan trykke på for å komme videre inn på noe annet og hva man kommer inn på, og ikke bare "lenke" "les mer". Dette vil hjelpe alle som er avhengig av skjermleser, spesielt de som er svaksynte eller blinde og ikke kan se utformingen på det grafiske og se at det er en knapp man kan trykke på. Likevel står det i koden at det er en button, som kanskje skjermleser kan lese opp hvis man endrer innstilling eller liknende, men jeg synes det burde være lettere tilgjengelig eventuelt. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er i prosess med å fornye hele vår nettløsning, og funnene fra WCAG-sjekklisten vil bli tatt med i dette utviklingsarneidet, slik at neste versjon oppfyller kravene bedre.