Tilgjengelighetserklæring for Samtykkeerklæring

 • Samtykkeerklæring
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Samtykkeerklæring slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Tabulator ignorerer radioknapper.

Bruker med skjermleser vil ikke få med seg innholdet.

Innhold som bryter kravet

Ikke-redigerbare felter ser ut som de er redigerbare. Dette er misvisende. Man kan også få en oppfatning av at man kan endre samtykket, men det kan man ikke.

Innhold som bryter kravet
 1. Problemet oppstår i footer.

Kontrasten på hover-farge på lenker er for liten (mellomblå mot mørkblå).

Dette er et problem for brukere med nedsatt syn som vil ha vansker med å lese teksten på lenker ned de har hovret over lenken.

2. Problemet oppstår i samtykkeerklæringer med skjemaelementer. 

Kontrasten er for lav i åpne tekstfelter.

Innhold som bryter kravet

Problemet oppstår på grunn av en lang e-post i footer. Bruker ser ikke siste del av e-posten.

Dette fører til tap av informasjon.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Brukeren kan ikke hoppe direkte til hovedinnholdet. 

Dette gjør det vanskelig å navigere.

Innhold som bryter kravet

Formålet med sosiale lenker i footer er ikke beskrevet riktig.

Brukere som har behov for skjermleser vil ikke få opplest nødvendig informasjon for lenkene.

Innhold som bryter kravet

Knappen "Avbryt" inne på samtykker bør endres.

Ledeteksten er ikke beskrivende og nyttig for bruker. Det kan fremstå som uklart hva konsekvensen av å trykke på knappen er.

Om bruker blir usikker kan bruker velge å trykke seg tilbake i nettleser.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Tekniske feil på siden forhindrer oss i å teste kravet. Dette er under utvikling og kravet vil bli dokumentert så snart det er mulig.

Innhold som bryter kravet

Problemet er inne på samtykkeerklæringer med skjemaelementer.

 1. Det mangler instruksjoner i ingress/tidlig i teksten på samtykker om at skjemafelter markert med stjerne er påbudt.
 2. Det fremkommer ikke at skjemaelementer ikke er interaktive. Radioknapper lar seg ikke endre. (kobling til 2.1.1 da det fremstår for bruker som at det ikke lar seg tabbe til radioknappene).

Dette er uheldig for bruker kan bli usikker på hva som er galt.

Innhold som bryter kravet

Tekniske feil på siden forhindrer oss i å teste kravet. Dette er under utvikling og kravet vil bli dokumentert så snart det er mulig.

Innhold som bryter kravet

Ettersom samtykker er juridisk bindende mangler vi en oppsummeringsside der bruker kan se gjennom registrerte opplysninger før innsending. En mulig konsekvens er at de sender inn samtykke med feil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.