Tilgjengelighetserklæring for lørenskog hus

 • Lørenskog hus
 • LØRENSKOG KOMMUNE, organisasjonsnummer 842 566 142

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
LØRENSKOG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Lørenskog hus slik:

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

FAQ-er som utvider seg når man trykker på dem, fungerer ikke med tastatur. 

Eksempel: https://www.lorenskoghus.no/utleie/vasshjulet/

 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er en karusell på forsiden som ikke kan pauses.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen lenker som ikke er beskrivende nok. Vi skal gå gjennom disse.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I programoversikten ser man ikke hvilket arrangement som er i fokus.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I billettsystemet til DX får man ikke tips om hva man har skrevet feil, under billettbestillingen. 

Eksempel: hvis man skriver en ugyldig epostadresse får man bare beskjed om at det mangler personopplysninger.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ved billettkjøp sjekkes det at inndata er i gyldig format, men ikke at man har tastet riktig data.

Det mangler en oppsummering av personopplysninger før man legger inn betalingsopplysninger.

Tilgjengelige alternativ

Man kan kontakte Lørenskog hus og få rettet opp feilskrevne opplysninger.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .