Tilgjengelighetserklæring for Jamf Parent - iOS (UDE)

 • Jamf Parent - iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • Version 4.3.0.
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Jamf Parent - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Appen har få grafikker tilstede på sidene. For de fleste av disse grafikkene er det gitt passende tekstalternativer, og dekorative bilder er skjult. Det er én unntakssituasjon:

Unntak:

 1. Hjem> Alternativ tekst er ikke gitt for logo-grafikken.
Innhold som bryter kravet

De fleste komponentene som er tilgjengelige i applikasjonen, er riktig merket ved hjelp av HTML-markeringen, noe som gjør at skjermleserbrukere enkelt kan forstå semantikken til slike innhold. Det er imidlertid noen unntak der synshemmede brukere har vanskeligheter med å forstå tilgjengelig informasjon og dens tilsvarende relasjon:

Unntak:

 1. Skjermleseren leser unødvendig innhold fra bakgrunnsskjermen.
Innhold som bryter kravet

Brukeren kan ikke bruke applikasjonen i liggende modus.

Innhold som bryter kravet

Formålet med å samle informasjon om brukeren i hver inntastingsfelt er programmert, men automatisk utfyllingsegenskapen er ikke implementert for inntastingsfeltene.

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen har tilstrekkelig kontrastforhold, det vil si 4.5:1, for de fleste fargekombinasjoner som brukes for vanlig tekst og dens bakgrunn. Imidlertid er det noen unntak:

Unntak:

 1. Hjem> Fargekontrastforholdet for teksten 'Locations, 1 location configured' er lavere enn standardforholdet 4.5:1.
 2. Hjem> Fargekontrastforholdet for teksten 'Donald Duck' er lavere enn standardforholdet 4.5:1.
 3. Opprett sted> Fargekontrastforholdet for plassholderteksten er lavere enn standardforholdet 4.5:1.
 4. Opprett sted> Fargekontrastforholdet for teksten 'Select a map location' er lavere enn standardforholdet 4.5:1.
Innhold som bryter kravet

Applikasjonen gir tilstrekkelig kontrast for de fleste aktive brukergrensesnittelementer. Ikke-tekstbaserte UI-elementer, som knapper, inntastingsfelt osv., har et kontrastforhold på minst 3:1 til deres tilstøtende farger. Imidlertid er det noen få unntak:

Unntak:

 1. [Student name]> Fargekontrastforholdet for x-ikonet er lavere enn standardforholdet 3:1.
 2. Opprett sted> Fargekontrastforholdet for kantlinjen til redigeringsfeltet er lavere enn standardforholdet 3:1.
 3. Logg inn> Fargekontrastforholdet for kantlinjen til redigeringsfeltet er lavere enn standardforholdet 3:1

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Selv om fokusraden beveger seg i riktig rekkefølge for flertallet av tilfellene, er det en situasjon der fokusraden er feil. Unntak:

 1. Skjermleserfokus flytter ikke automatisk til det første ugyldige redigeringsfeltet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

De fleste av skjemafeltene er riktig merket med meningsfull tekstetikett, og det er også tilknyttet passende instruksjon til dem. Imidlertid er det noen få unntak:

Unntak:

 1. Legg til barn> Logg inn> De påkrevde skjemafeltene blir ikke kunngjort som påkrevd av skjermleseren.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Applikasjonen har mange interaktive elementer som knapper, lenker, redigeringsfelt osv., som er gitt riktig navn, rolle, tilstand og verdi for å hjelpe skjermleserbrukere med å forstå den faktiske hensikten og naturen til disse komponentene. Imidlertid er det ett tilfelle der navn, rolle og tilstand ikke er definert for hjelpeteknologibrukere.

Unntak:

 1. Donald Duck> Tillatte apper> Rollen til 'Aktiver app-lås, Begrens enhetsfunksjonalitet' er ikke definert.
 2. Innstillinger> Rollen til 'Personvernerklæring, Bruk av datavarsel' osv. er ikke definert.
 3. Hjem> Rollen til 'Steder, Donald Duck, Legg til barn' er ikke definert.
 4. Steder> Rollen til 'New York' er ikke definert.
Innhold som bryter kravet

Hjelpeteknologier (skjermlesere) varsler ikke automatisk om noen dynamiske endringer og varsler som vises i applikasjonen.

Unntak:

 1. Steder> Opprett steder> Velg et kartsted> Skjermleseren kunngjør ikke automatisk resultatene av typeahead-søket.

Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .