Tilgjengelighetserklæring for Norad

 • Norad
 • DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD), organisasjonsnummer 971 277 882
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 20 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Norad slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Bilder uten alternativ tekst

Innhold som bryter kravet

Det er innhold som burde vært kodet tydeligere i forhold til hva det er. For eksempel mangler label for søkefelt og main-landemerke

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er ikke alltid en H1-overskrift, og det finnes flere overskrifter som kunne være kodet med flere nivåer for bedre navigasjon

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Det er steder på nettsiden hvor det er for dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn

Innhold som bryter kravet

Ved forstørrelse av teksten forsvinner noe av innholdet i toppmenyen bak søkefeltet

Innhold som bryter kravet

Det er tekst i bildet av FNs bærekraftsmål

Innhold som bryter kravet

Når man justerer skjermstørrelsen havner noen knapper oppå hver andre eller forsvinner helt

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Nettstedet kan ikke brukes fullt ut med kun tastatur

Innhold som bryter kravet

Det finnes innhold som ikke er mulig å stoppe eller pause, f.eks. Slideshow på forsiden

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke en "Hopp-til-innhold"-kobling

Innhold som bryter kravet

Fokusrekkefølgen er ikke alltid logisk

Innhold som bryter kravet

Formålet med lenketeksten er ikke alltid tydelig, spesielt om man ikke ser den i kontekst med resten av innholdet

Innhold som bryter kravet

Det finnes ikke alltid H1-element, men mange H2-elementer
Mange av overskriftene som er kodet som H2 har likevel ulik skriftsstørrelse som indikerer at de burde vært kodet med flere nivåer

Innhold som bryter kravet

Tastaturfokuset er ikke alltid tydelig, feks. i slideshowet

Innhold som bryter kravet

Det finnes ledetekst som ikke har identisk programmatisk navn

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes engelsk innhold som ikke er markert som engelsk språk i koden, når resten av språket er norsk

Innhold som bryter kravet

Nettstedet er ikke helt konsekvent med markering av samme type element, f.eks. varierer markering av pdf-filer

Innhold som bryter kravet

Mangler tydelig ledetekst ved søkefeltene. Teksten i inntastingsfeltet forsvinner når man begynner å skrive, dermed er det ikke lenger noen indikasjon på hva man kan søke etter. 

Innhold som bryter kravet

Ved skrivefeil burde løsningen foreslå at man sjekker staving og ikke bare gir 0 resultater

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes mangler i koden, f.eks. Alt-attributt for bilder i slideshow


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Som forvalter av Norges langsiktige bistand har Norad en bred kontaktflate mot mange ulike brukergrupper. Det krever at vår digitale kommunikasjon ivaretar tilgjengelighet og mangfold for våre brukere. I takt med endrede krav arbeider Norad derfor med å fornye så vel våre tekniske og visuelle løsninger, som organisering og rutiner for vår digitale kommunikasjon.

Teknisk: Nye nettsider for norad.no er under bygging som skal erstatte gammel løsning og oppfylle de nyeste kravene til universell utforming og legge til rette for kommende krav.

Visuelt: Norads nye visuelle profil, som lanseres i 2023, er utviklet for å oppfylle visuelle krav til tilgjengelighet, ikke minst med tanke på kontrast og lesbarhet.

Organisatorisk: I forbindelse med byggingen av nye nettsider skal nettsidenes innhold fornyes i overensstemmelse med dagens krav, og vi utvikler nye retningslinjer og organisering av innholdsproduksjon som skal ivareta universell utforming på innholdsnivå, for eksempel mht. alternativtekst på bilder og teksting i tillegg til større språklig mangfold.
Kvalitetssikring av universell utforming krever kontinuerlig kontroll og oppdatering av nettstedet. Derfor tar Norad i bruk digitale verktøy for løpende teknisk kontroll av nettsidene mht. tilgjengelighet slik at vi løpende kan identifisere og korrigere avvik både opp mot eksisterende og kommende krav.
I tillegg til egenkontroll har Norad også rutiner for å løpende motta og behandle henvendelser fra våre brukere når det gjelder tilgjengelighet og andre spørsmål på våre nettsider. Ved spørsmål om universell utforming av Norads nettsider, vennligst kontakt webdesk@norad.no.