Tilgjengelighetserklæring for Eigersund Næring og Havn KF (enhkf.no)

 • Eigersund Næring og Havn KF (enhkf.no)
 • EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF, organisasjonsnummer 875 265 172
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 7 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Eigersund Næring og Havn KF (enhkf.no) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det er flere pdf-dokumenter på nettsiden som ikke er universellt utformet. Disse vil være utilgjengelige for de som benytter skjermleser. Dokumentene må oppdateres eller legges inn som HTML.

Innhold som bryter kravet

Søkefunksjon er mangelfullt oppmerket med ledetekster og instruksjoner. Dette kan gi problemer for de som benytter tastaturnavigering eller skjermleser. Funksjonen vurderes byttet med et komplett sidekart.

Tilgjengelige alternativ

Alle relevante sider skal være tilgjengelig via hovedmeny og undermenyer.

Innhold som bryter kravet

Det er flere pdf-dokumenter på nettsiden som ikke er universellt utformet. Disse vil være utilgjengelige for de som benytter skjermleser. Dokumentene må oppdateres eller legges inn som HTML.

Det er brukt flere bilder som har mangelfulle tekstalternativ, men det må vurderes sammen med redaktør om disse er ment som illustrasjoner eller som innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Sidemenyer repeteres og mangler løsning for å hoppe over ved bruk av tastaturnavigasjon. Dette gjør det vanskeligere enn nødvendig å bruke nettsiden med tastaturnavigasjon og må vurderes utbedret.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Skjema for påmelding til nyhetsbrev mangler beskrivende feilmeldinger. Det gis derfor ikke informasjon om manglende, påkrevde felter til de som benytter skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Brukeren kan sende en manuell påmelding til post@egersund.havn.no

Innhold som bryter kravet

Skjema for påmelding til nyhetsbrev mangler synlige beskrivelser utover placeholder-tekst. Dette kan være problematisk for de som benytter tastaturnavigering.

Tilgjengelige alternativ

Brukeren kan sende en manuell påmelding til post@egersund.havn.no

Innhold som bryter kravet

Skjema for påmelding til nyhetsbrev mangler beskrivende feilmeldinger. Det gis derfor ikke informasjon om manglende, påkrevde felter til de som benytter skjermleser.

Tilgjengelige alternativ

Brukeren kan sende en manuell påmelding til post@egersund.havn.no


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .