Tilgjengelighetserklæring for Elements Publikum

Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vår leverandør Sikri arbeider med å gjøre Elements universelt utformet og har startet med den mest «publikumseksponerte modulen», nemlig Elements publikum. Det er planlagt å lansere en ny versjon 02. januar som tilfredstiller kravene. Dette er utført her: https://prod01.elementscloud.no/publikum/964962855/Dmb

Konvertering til gyldig arkivformat som også er Universelt utformet:
Som kjent så konverteres worddokumenter i Elements til PDF/A – som er et gyldig arkivformat. Men, dette er ikke nødvendigvis et format som tilfredsstiller kravene til Universell utforming. Sikri er i dialog med de andre systemleverandørene (Acos, TietoEvry), samt UU-tilsynet og Arkivverket for å klargjøre dette. PixEdit converter har støtte for en rekke underformater, blant annet følgende PDF/A-1a, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u og PDF/UA.

Sikri er i ferd med å utarbeide en opplæringspakke som har til hensikt å tilby opplæring i hvordan man skal utforme dokumenter i Word, slik at disse er mest mulig Universelt Utformet. Vi vil informere våre kunder når dette er klart, det forventes å være klart i løpet av Januar 2023.

Krødsherad kommune jobber fremover nå med å utforme malene i fagsystemet, slik at de tilfredsstiller kravene for universell utforming. Dette er ett arbeid som vil pågå nå i 2023.