Tilgjengelighetserklæring for snakkemedbarn.no

 • snakkemedbarn.no
 • PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN, organisasjonsnummer 980 633 004

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på snakkemedbarn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilder mangler forklarende tekster. Enkelte grafiske elementer mangler mulighet til å fylle dette inn. Dette vil utbedres i ny versjon ila. 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Re-designet nettside som er grundig testet for universell utforming blir lansert våren 2023. Derfor har denne utgående versjonen en del brudd på UU-krav.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Mengden videoer overgår kapasiteten til å tekste innen 1. februar 2023.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe grafikk har tekst i seg.

Tilgjengelige alternativ

Grafikken er forsøkt forklart med tilhørende redaksjonell tekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Man kan navigere seg inn i menyen selv om den er lukket. Re-designet nettside som er grundig testet for universell utforming blir lansert våren 2023. Derfor har denne utgående versjonen brudd på UU-krav.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Lydløs video på forsiden kan ikke pauses eller stoppes. Re-designet nettside som er grundig testet for universell utforming blir lansert våren 2023. Derfor har denne utgående versjonen brudd på UU-krav.

Innhold som bryter kravet i regelverket

"Hopp til hovedinnholdet" er ikke mulig. Re-designet nettside som er grundig testet for universell utforming blir lansert våren 2023. Derfor har denne utgående versjonen brudd på UU-krav.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke markert i koden at innholdet er på et annet språk i de samiske oversettelsene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Re-designet nettside som er grundig testet for universell utforming blir lansert våren 2023. Derfor har denne utgående versjonen manglende testing og trolig en del brudd på UU-krav.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Re-designet snakkemedbarn.no som er testet for universell utforming blir lansert tidlig i 2023. Derfor har denne utgående versjonen inntil videre en del brudd på UU-krav.