Tilgjengelighetserklæring for sondre-land.kommune.no

 • sondre-land.kommune.no
 • SØNDRE LAND KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 381 630

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 14 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
SØNDRE LAND KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på sondre-land.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere av bildene i bruk på nettstedet mangler et tekstalternativ, eller alternativ tekst (alt-tekst).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere av videoene som ligger publisert på kommuneportalen mangler teksting

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det ligger tomme overskrifter på flere av sidene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte av lenkene på nettstedet kan være vanskelige å se. De er kun markert med en farge som ikke skiller seg veldig fra teksten ellers.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er gjennomgående for lav kontrast (4.01:1) på datomerkingen av den enkelte aktueltsak i aktueltlister. Dette gjelder også skolesidene

Innhold som bryter kravet i regelverket

Bilde av tekst skal kun brukes når det ikke er mulig å presentere et innhold på annen måte. Tester har avdekket avvik.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det finnes ingen snarveilenke for å komme til hovedinnholdet på siden.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Flere steder er lenketeksten for dårlig formulert.

Andre steder finnes det tomme lenker. I hovedsak er dette fordi riktig overskriftstruktur ikke er på plass.

Flere bilder i bildeserier mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Fra forsiden kan man navigere seg inn på de ulike kommunalområdene i tilegge har man søkefeltet egodt synlig på forsiden. Men etterhvert som man går inn på undersiden har man bare søkefeltet tilgjengelig som navigasjon. Som besøkende skal man ha minst to metoder til å finne innholdet på. Brukeren skal ha flere måter å navigere på, feks. søkefelt, tradisjonell meny, nettstedkart og chatbot.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Gjennomgående har overskriften "Innhold" på artikkel-sider feil overskriftsnivå. Det er enkelte steder også hoppet over overskriftsnivåer i innholdet på siden.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke angitt riktig språk i koden på deler av tekst som står på annet språk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere sider som har ulike elementer med samme ID

Innhold som bryter kravet i regelverket

Søkefeltet på søkesiden er ikke kodet med etikett. 
Søkeknappen på forsiden mangler tekstalternativ.
Det er flere sider med innebygde rammer som mangler tekstalternativ.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler riktig rolle på søkeresultat for skjermlesere å kunne lese opp antall treff på søket.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det gjenstår et betydelig arbeid for tilfredsstille kravene til universell utfordring på kommunens hjemmeside. Det arbeides med dette, og erklæringen vil bli oppdatert etter hvert som det enkelte forhold er brakt i orden.