Tilgjengelighetserklæring for usn.no

 • usn.no
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, organisasjonsnummer 911 770 709
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på usn.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Det finnes bilder på nettstedet som mangler alternativtekst eller som har alternativtekst som gjentar synlig bildetekst. Det finnes svært mange sider og artikler på nettstedet. Alternativtekster blir fortløpende kontrollert og korrigert i forbindelse med at innhold blir revidert. 

Innhold som bryter kravet

Det finnes podkaster med tale uten transkript. Alle nyproduserte podkaster har transkript.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte videoklipp med tale som ikke er tekstet. Vi vil etterstrebe å tekste nye videoklipp med tale. Nyere klipp er som hovedregel tekstet.

Innhold som bryter kravet

Vi har ikke hatt interne ressurser til å møte dette kravet. Alle videoer og podkaster USN produserer etter innføring av tilgjengelighetserklæring skal være tekstet.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes feilformaterte eller feil bruk av tabeller i noen få artikler/sider. Søkefeltet i header kan mangle riktig kodet label. Alle sider og artikler er ikke testet. Vi jobber med å rette feil knyttet til informasjon og relasjoner.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes instruksjoner til brukeren basert på retning eller form (f.eks. "se nedenfor" eller "den runde record-knappen"). Brukere med assisterende teknologi vil måtte lete lengre ned på siden eller få knapper opplest. Vi vil forsøke å rette opp dette og også referere til overskrifter og lignende, når innhold blir revidert.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes enkelte skjemaer som ikke har korrekt formål med inndata (Telefon-felt skal f.eks. merkes input type=tel) Vi benytter også noen skjemaer fra tredjepartsløsninger hvor vi ikke har full tilgang til å endre kode og maler.

Innhold som bryter kravet

Enkelte lenker i tekst og lenker i tabeller, er kun markert med farger (ikke understrek)

Innhold som bryter kravet

Bildetekster på enkelte artikler med flere bilder har for lav kontrast. Lenker som er merket med lys grå understrek har for lav kontrast på understrekning.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

(studietilbudside) Studiemodell har lenker med tooltips som ikke kan åpnes/lukkes med tastatur, og innholdsoversikt kan ikke nås med tastatur/tabbing. Det samme gjelder "Side med møteinnkallingar", navigering pr år og søkeresultat filtervalg.

Innhold som bryter kravet

Det mangler mulighet til å hoppe til hovedinnhold ved navigering med tastatur (tabbing).

Dette gjelder alle sider.

Innhold som bryter kravet

Det kan finnes lenker på eldre innhold som har mangelfulle lenketekster/-formål. 

Innhold som bryter kravet

Enkelte elementer mangler synlig fokus. I nettlesere som Chrome kan brukeren skru på ekstra uthevning av fokus under Innstillinger > Tilgjengelighet > "Vis en rask fremheving av objektet i fokus"

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Det finnes enkelte sider hvor deler av innholdet er på engelsk, hvor innholdet ikke er språkmerket korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Det finnes html som ikke er gyldig i.h.t standarden HTML5. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber løpende med å forbedre innholdet vårt.