Tilgjengelighetserklæring for eskjema.nkom.no

 • eskjema.nkom.no
 • NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET, organisasjonsnummer 974 446 871
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 10 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på eskjema.nkom.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mangler ARIA-labels på input-felter. Dette er ikke støttet i den versjonen av skjemamotor vi benytter i dag.

Innhold som bryter kravet

Kontrast mellom bakgrunn og tekst for aktiv side på progresjonslinjen er for lav (1:2.98).

Innhold som bryter kravet

Ved mindre mobile flater forsvinner enkelte spørsmålselementer. Bruker må derfor skrolle horisontalt. Se ogspå krav 1.4.10.

Innhold som bryter kravet

Ved mindre mobileflater strekker innholdet seg utover rammene på skjermen slik at bruker må skrolle horisontalt.

Innhold som bryter kravet

Når tekstavstanden overstyres så forsvinner deler av navigasjonsmenyen.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Mangler funksjon «Hopp til hovedinnholdet».

Innhold som bryter kravet

Versjon av e-skjemamotor vi benytter i dag støtter ikke autogenerering av gode sidetitler.

Innhold som bryter kravet

Skjema har kun én måte å navigere på (Forrige/Neste-knapper). Mangler funksjon "Hopp til hovedinnhold" og progresjonslinjen i toppen er ikke aktive lenker.

Innhold som bryter kravet

Det mangler tydelig fokus på Forrige/Neste-knappene.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Tjenesten benytter et rammeverket som gir to HTML kodefeil.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .