Tilgjengelighetserklæring for skjema narvik kommune

 • Skjema Narvik kommune
 • NARVIK KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 469 059

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 12 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
NARVIK KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Skjema Narvik kommune slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Teknisk sett oppfylles kravet av skjemaleverandør gjennom kjernefunksjonalitet, men krever at innholdsprodusenter følger opp med å lage gode ledetekster og feilmeldinger. 

Vi jobber med å gjennomgå disse og vurdering av skjemaløsning

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette krever endring fra skjemaprodusenter for å bli oppfylt, da de må selv legge dette til på aktuelle skjemaelement i hvert skjema. Vi blir å jobbe med å gjennomgå dette kravet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Informasjon fra leverandør: Krav oppfylles ikke. Påloggingsvindu skalerer ikke korrekt ved 400 % forstørrelse på mobil. Dette vil bli fikset i neste versjon av skjemaløsningen. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Krav oppfylles ikke. Her er det funnet feil ved bruk av såkalt "Riktekstfelt." Dette vil bli rettet i neste versjon av skjemaløsningen. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Krav oppfylles ikke i følge leverandør. Det er funnet en ustabilitet med funksjonalitet som skal gi bruker mulighet til å utvide nettlesersesjonen når det er gått 20-25 minutter. Det viser seg at dette kun tidvis fungerer. Dette vil bli undersøkt og forsøkt fikset til neste versjon av skjemaløsning. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

På et generelt grunnlag skal dette være på plass. 

Det kan imidlertid være lenker der mål og funksjon ikke fremkommer tydelig nok. Dette jobber vi med å gjennomgå. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Krav oppfylles dersom designer av skjema har gitt gode og beskrivende navn til skjema, steg og ledetekster

Overskrift-elementet blir i dagens versjon av skjemaløsning ikke programmert som en overskrift, men som en span. Dette vil bli endret til en overskrift H3. Tittel på skjema er H1 overskrift, mens steg er H2 overskrift. Endringen vil bli en del av neste lanserte versjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Krav støttes ikke. Vi har fått informasjon fra leverandør om at dette vil bli implementert. 

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Krav oppfylles ikke. Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Dette vil bli løst i neste versjon av skjemaløsningen, i følge leverandøren. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Krav oppfylles ikke. Dersom designer av skjema har laget script som genererer en respons til bruker av skjema, så støtter ikke responsen i dagens løsning flere språk.

Vi har fått informasjon fra leverandør som sier at dette skal bli løst i ny versjon av verktøyet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Dette er noe vi gjennomgår på våre skjemaer. 

Krav kan oppfylles gjennom skjemaløsningen, men er avhengig av  at den som har laget skjemaet, har hatt dette i tankene når skjema ble laget.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noe feil og mangler i koden til skjemaløsningen. 

I følge leverandør, skal krav oppfylles i neste versjon av løsningen. Skjema skal da være fri for større kodefeil. 

Dette vil vi jobbe med for å følge opp. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hva gjelder denne erklæring for?
Denne tilgjengelighetserklæringen gjelder for selve skjemaløsningen til Narvik kommune. Tilgjengelighetserklæringen gjelder ikke for andre subdomener under narvik.kommune.no, skolenes nettsider, kommunens nettsider, eller nettsidene til kommunale foretak -og selskaper. 
Erklæringen gjelder p.t. ikke for skjema som peker til eksterne nettsteder.

Vi er kjent med at skjema utarbeidet i Word eller PDF kan ha mangler. Dette vil vi jobbe med å ubedre.

Kontinuerlig arbeid
Vi vil bruke tilbakemeldingsfunksjonene på nettsiden aktivt til feilretting.

Dette prioriterer vi nå
I 2023 vil vi jobbe med å få nettsidene og skjema til å samsvare med kravene i WCAG 2.1.