Tilgjengelighetserklæring for Explain Everything - iOS (UDE)

 • Explain Everything - iOS (UDE)
 • iOS / iPadOS
 • 7.3.
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • OSLO KOMMUNE, organisasjonsnummer 958 935 420
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
OSLO KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Explain Everything - iOS (UDE) slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Delvis støttet: Utilstrekkelig beskrivelse av bilder i hjemme-/skyprosjekter.

Innhold som bryter kravet

Delvis støttet: Manglende overskrift, skjult innhold lest av skjermleser, og noen innholdselementer blir annonsert feil av skjermleseren.

Innhold som bryter kravet


Delvis støttet: Feil leseorden.

Innhold som bryter kravet


Delvis støttet: Utilstrekkelig fargekontrast oppdaget i samarbeidsbrukergrensesnittet, hjemme/skyprosjekter, navigasjonsfeltet og videoredigering i tavlen.

Innhold som bryter kravet


Delvis støttet: Utilstrekkelig tekstfargekontrast oppdaget i 'My Drive' og tavleverktøyene.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Delvis støttet: Lukkeknappen må implementeres i tavleverktøyene.

Innhold som bryter kravet


Delvis støttet: Oppdaget i forhåndsvisningen av åpne filer - pause, stopp eller skjul-mekanisme er ikke implementert.

Innhold som bryter kravet


Delvis støttet: Feil fokusrækkefølge oppdaget i navigasjonsfeltet og tavlenavigasjonen.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet


Delvis støttet: Skjemaelementer i 'My Drive' mangler etikett.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet


Noen aspekter av appen oppfyller ikke kravene i denne standarden.

Innhold som bryter kravet


Delvis støttet: Statusmeldinger må implementeres i 'My Drive'.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør oplyser: Våre pågående tiltak for tilgjengelighet retter seg mot digital tilgjengelighet og overholdelse av retningslinjene for tilgjengelighet på nettet (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) 2.1, nivå A og AA-kriteriene, samt andre gjeldende reguleringer. Disse retningslinjene bidrar ikke bare til å gjøre innhold tilgjengelig for brukere med sensoriske, kognitive og bevegelseshemninger, men til slutt for alle brukere, uavhengig av evner.

For å styrke våre tiltak har vi inngått partnerskap med Level Access for å bistå oss med administrasjonen av vårt tilgjengelighetsprogram, som inkluderer evaluering av produktene våre kontinuerlig i samsvar med beste praksis. Dette støttes ytterligere av et mangfoldig team av tilgjengelighetseksperter, inkludert brukere av hjelpeteknologi."