Tilgjengelighetserklæring for Tønsberg Innbygger app

 • Tønsberg Innbygger app
 • Android
 • v5.0.3(1761)
 • Både mobiltelefon og nettbrett
 • TØNSBERG KOMMUNE, organisasjonsnummer 921 383 681
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 2 av 42 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
TØNSBERG KOMMUNE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Tønsberg Innbygger app slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Mens informasjonen i appen er strukturert visuelt (overskrifter har større skriftstørrelse og utfyllinger osv.), kan ikke alltid hjelpeteknologi som tekst til tale bestemme ulike deler i innhold eller innholdstyper. For å rette opp dette må flere attributter legges til etiketter, innganger, kontrollere og sidemenyer og andre komponenter brukergrensesnitt som gjør det mulig for assisterende teknologi å
forstå deres typer og rolle.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Noen ganger benyttes en innholdsblokk for horisontal visning av innholdskort. Her gjenkjennes ikke innhold sekvensielt (artikkel for artikkel, for eksempel), men hopp til neste seksjon skjer vertikalt.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for denne appen ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Testing og vurdering av appen:
Appen er testet og vurdert av Innocodes utviklerteam under ledelse av ansvarlig for
tilgjengelighet.

Om erklæringen:
Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 15. januar 2024.

Arbeid med universell utforming av IKT:
Leverandøren, Innocode AS, jobber sammen med kommunen for å sikre at alle deler
av appen oppfyller relevante krav til tilgjengelighet. Det gjennomføres tester av alle
nye funksjoner og elementer i appen som ikke oppfyller krav, er under omlegging
eller utbedring.