Tilgjengelighetserklæring for Register over vitenskapelige publiseringskanaler og ERIH PLUS

 • Register over vitenskapelige publiseringskanaler og ERIH PLUS
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Register over vitenskapelige publiseringskanaler og ERIH PLUS slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder er ikke kravet oppfylt. 

Innhold som bryter kravet

Innhold kan leses i liggende og stående visning. Men menyen vises på venstre siden hele tiden.

Innhold som bryter kravet

Vi bruker title attributt for å vise tooltip.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Steder vi viser meldinger fra Twitter går ikke tab innom info bilde.
Når en ser informasjon om et tidsskrift går ikke tab innom Journal Checker Tool

Innhold som bryter kravet

Finnes ikke mulighet til å hoppe til hovedinnholdet.

Innhold som bryter kravet

Applikasjon har bare menynavigering for å finne innhold.

Innhold som bryter kravet

På statistikk sidene finnes noen forekomster som mangler tilstrekkelig fokusmarkering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Når en skal foreslå en ny publiseringskanal får en opp en valgboks hvor en kan velge om det er et forlag eller et tidsskrift som skal registreres. Utfra hvilket valg en gjør får en ulike date en må fylle inn.

Innhold som bryter kravet

En får feilmeldingen på toppen av siden og er ikke knyttet til skjemafeltet:
1.    Når en skal foreslå en ny publiseringskanal og velger å foreslå et tidsskrift og ikke fyller inn P-ISSN eller e-ISSN
2.    Når en skal foreslå et nytt ErihPlus tidsskrift og ikke fyller inn P-ISSN eller e-ISSN 
3.    Når en skal foreslå et nytt ErihPlus tidsskrift og ikke fyller inn Disiplin(er)

Innhold som bryter kravet

Enkelte felt kunne vært bedre beskrevet når en foreslå en ny publiseringskanal eller et nytt ErihPlus tidsskrift. Eks hva vi mener med feltet utgiver.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Statusbeskjeder er ikke kodet med rolle eller andre egenskaper.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .