Tilgjengelighetserklæring for ferdernasjonalpark.no

 • ferdernasjonalpark.no
 • FÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS, organisasjonsnummer 916 484 208
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 6 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
FÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på ferdernasjonalpark.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har bilder som ikke har alternativ tekst. Dette vil bli utbedret i løpet av våren 2023. Nettsiden har videoer som ikke er tekstet eller har tekstalternativ. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke får med seg innholdet i bildene og videoene. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har videoer som ikke har teksting eller et tekstalternativ. Det har ikke blitt gjort når det ble lastet opp første gang. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller hører innholdet i videoen.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har videoer som kun har tekstisk implementert i selve videoen. Det finnes ikke et tekstalternativ for dette per dags dato. Dette har ikke blitt gjort når det ble lastet opp første gang. Konsekvens er at vi kan ha brukere som ikke ser eller hører innholdet i videoen/lydfilen. 

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har feil kontrastforhold på ulike element. Blant annet interaktive knapper. Dagens farger er definert av profilmanual for Norges Nasjonalparker.

Innhold som bryter kravet

Nettsiden har brudd på kontrastforholdet. 

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Menyelementet følger alle undersider. Det finnes per dags dato ingen funksjon for å omgå denne "blokken". 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Rapport

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med forbedring av våre IKT- løsninger og har som mål å tilby en universell brukeropplevelse til alle våre besøkende.