Tilgjengelighetserklæring for hkdir.no

  • hkdir.no
  • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 5 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • Bruk uten syn
  • Bruk med avgrenset syn
  • Bruk uten fargesyn

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hkdir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte innholdselementer har tomme felter for overskrifter (overskriftstagger uten tekstinnhold).

Tilgjengelige alternativ

I de tilfellene overskriftsfeltet ikke er benyttet, er det satt inn en alternativ overskrift. Alt innhold er derfor tilgjengelig for alle.

Innhold som bryter kravet

I enkelte sidetyper brukes svart tekst på oransje bakgrunn på knapper. Her er kontrasten noe under godkjent. Dette skal bli rettet opp i.

Tilgjengelige alternativ

Knappene og innholdet er tilgjengelig selv om kontrasten er noe dårlig. Både knapp, knappetekst og lenke er tilgjengelig via tastaturnavigering og opplesing.

Innhold som bryter kravet

Noen tabeller og figurer er bilde av tekst i stedet for tekst. Brukere som ikke ser innholdet vil derfor ikke få tilgang til samme informasjon.

Innhold som bryter kravet

Funksjonaliteten til menyen er ikke tilfredsstillende ved når man endrer størrelsen på innholdet til 400 %. Det vil derfor være vanskelig å navigere i menyen, og innholdet blir mindre tilgjengelig. Vil bli utbedret.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

På enkelte deler av nettstedet hkdir.no/en, vil det være innhold på ukrainsk, selv om språkkoden for innholdet er engelsk. For brukere som benytter skjermleser, vil dette innholdet være vanskelig å få tak på.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

  • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
  • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .