Tilgjengelighetserklæring for hkdir.no

 • hkdir.no
 • DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE, organisasjonsnummer 974 788 985

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 11 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
DIREKTORATET FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på hkdir.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er enkelte sider som har bilder uten alt-tekst. Konsekvensen er at de brukerne som benytter skjermleser ikke vil få informasjon om innholdet bildet. Bildene vil i de aller fleste tilfeller ikke være meningsbærende alene, men være i en tekstlig kontekst.

Tilgjengelige alternativ

Bildene vil i de aller fleste tilfeller ikke være meningsbærende alene, men være i en tekstlig kontekst.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Via hkdir.no presenterer vi ulike podkaster og podkast-episoder. Mange av episodene har tekstlig alternativ, men det vil også være episoder som kun presenteres i lydformat. Konsekvensen er at disse episodene blir utilgjengelig for personer med hørselsutfordringer.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Stort sett alle videoer på nettstedet er publisert med et tekstlig alternativ. Bruker presenteres for en kortere oppsummering av videoinnhold, for eksempel fra et webinar.

Tilgjengelige alternativ

Stort sett alle videoer på nettstedet er publisert med et tekstlig alternativ.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte av fargene i profilen har for dårlig kontrast, blant annet fargen i footer (oransje) mot hvit skrift. Dette fører til at det er vanskelig for enkelte brukere å lese teksten. Dette vil bli rettet opp på nytt nettsted der enkelte farger vil bli fjernet/komme til.

Tilgjengelige alternativ

Informasjonen er stort sett tilgjengelig andre steder på nettstedet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Kravet er stort sett oppfylt, men det oppstår et størrelsesproblem mellom søkeknapp og logoknapp i header. Det kan bli utfordrende for enkelte brukere å treffe riktig knapp.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Åpne-lukke-bokser kan ikke nås via tastaturnavigering. Brukerne som benytter seg av tastaturnavigering får dermed ikke tilgang til dette innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Nettstedet har ikke denne funksjonaliteten og bryter dermed dette kravet.

Tilgjengelige alternativ

Innholdet kan fortsatt nås via tastaturnavigering.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det vil kunne finnes lenker på nettstedet som bryter med dette kravet. Som hovedregel blir det oppfylt. Konsekvensen er at brukerne med skjermleser ikke får beskjed om hvor lenken fører til.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Denne versjonen av hkdir.no er en midlertidig løsning som ikke har en engelsk versjon. Det vil likevel finnes engelsk innhold på siden, blant annet en side "om oss" på engelsk, samt enkelte arrangementer. Brukere som benytter skjermoppleser vil dermed ha vanskelig med å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Denne versjonen av hkdir.no er en midlertidig løsning som ikke har en engelsk versjon. Det vil likevel finnes engelsk innhold på siden, blant annet en side "om oss" på engelsk, samt enkelte arrangementer. Brukere som benytter skjermoppleser vil dermed ha vanskelig med å forstå innholdet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Enkelte elementer på siden har blant annet lenke uten tekstalternativ (ikoner for sosiale medier i footer) og innebygd ramme uten tekstalternativ. 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Hkdir.no er et midlertidig nettsted som ble opprettet etter etableringen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 1. juli 2021. Hkdir.no lenker i stor grad videre til informasjon som bor på andre nettsteder (blant annet til diku.no og kompetansenorge.no). I september 2022 startet vi arbeidet med permanent nytt nettsted for hkdir.no. Det nye nettstedet lanseres i løpet av mai/juni 2023.

I løpet av 2023 skal vi:

* utvikle en ny plattform for flere av direktoratets nettsteder. Plattformen skal hjelpe oss i arbeidet med universell utforming og til å ta de riktige valgene for innholdet på våre nettsteder.
* lære opp publisister til å legge ut innhold som er universelt utformet.
* skrive innhold i et klart og tydelig språk.
* følge likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger.

Hkdir.no er delvis i samsvar med kravene i forskriften. Feil og mangler på nåværende nettsted vil ikke bli rettet i den midlertidige plattformen, da nettstedet forsvinner i mai 2023. Tilgjengelighetserklæringen og kjente feil og mangler vil bli oppdatert så snart det nye nettstedet er lansert.