Tilgjengelighetserklæring for Brand Norway

 • Brand Norway
 • INNOVASJON NORGE, organisasjonsnummer 986 399 445
Erklæringen er ikke oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 15 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
INNOVASJON NORGE kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Brand Norway slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Får ikke startet videoen så vet ikke om den har lyd

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Får ikke starte video

Innhold som bryter kravet

Mange overskrifter er kodet som div's. Listen under "Reiseliv" er ikke kodet som en liste

Innhold som bryter kravet

Innhold i hero-komponenten forsvinner i liggende visning

Innhold som bryter kravet

Copyright tekst har for lav kontrast

Innhold som bryter kravet

Text størrelse er satt til piksler og ikke en relative størrelse. Det betyr at brukeren ikke kan endre tekststørrelse

Innhold som bryter kravet

Knappen for å spille av film øverst på siden forsvinner

Innhold som bryter kravet

Bruker standard fokusmarkering satt av browser. Vi må sørge for at vi setter en fokusmarkering som er synlig

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Får ikke spillet av filmen. Sånn testeren forstår det åpnes den i en modal. Får derfor ikke testet dette kravet

Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Har ikke tilgang til koden så vet ikke om det finnes hurtigtaster, men det er tvilsomt

Innhold som bryter kravet

Finnes bare èn side. Betyr det at vi er untatt dette kravet?

Innhold som bryter kravet

Bruker default browser fokus. Ikke sikkert at alle browsers har fokus som oppfyller kravene.

Innhold som bryter kravet

I hero burde Play-ikonet ha en tom alt-tekst.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Hovedspråket for siden er ikke angitt direkte i elementet html, øverst i sidens kode.

Innhold som bryter kravet

Innholdet er hovedsakelig på norsk, men i hero har du tekst på engelsk. Det fremgår ikke programmatisk i koden at språket er engelsk.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .