Tilgjengelighetserklæring for Miljødirektoratet.no

 • Miljødirektoratet.no
 • MILJØDIREKTORATET, organisasjonsnummer 999 601 391
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 8 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MILJØDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Miljødirektoratet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

På forskrifter mangler det tittel-element, dette gjør at det er vanskelig å skildre tekstnivåer i informasjonen som kommer. 

Det er flere områder hvor repetitivt innhold blir lest fra to til fire ganger av skjermleser, dette gjør det vanskelig for bruker å holde konsentrasjonen og forstå innholdet korrekt.

Det er ett knapp-element som brukes som ordforklaring, dette blir ikke lest opp av skjermleser, en kan ikke anta bruker forstår innholdet som er gitt uten.

Skjermleser leser opp tilfeldige elementer i Youtube-video, dette kan gjøre det vanskelig å tyde innhold, det mangler også en omfattende tekstlig forklaring av videoen. Dette gjør at en bruker ikke vil få med seg hele innholdet i siden.

Det er tittelområder som ikke har blitt definert med HTML h-element, dette gjør det vanskelig å skildre tekstnivåer når det blir lest opp.

Det er brukt hardkodet ledetekst som ikke har sammenheng med innholdet på den gitte plasseringen, dette kan skape forvirring om hva innholdet omhandler.

Luftsonekart basert på meteorologi mangler en tekstforklaring til innholdet, dette gjør at brukere som ikke kan se det visuelle innholdet ikke vil få med seg hele innholdet.

Det er tekstinnhold som viser til "denne figuren", hvor selve figuren er gjemt for skjermleser. Da kan det bli vanskelig å forstå helheten i innholdet.

Dette påvirker brukere som har behov for å benytte seg av tastaturnavigasjon eller annen kompenserende teknologi, som skjermlesere

Innhold som bryter kravet

Faktafelt som inneholder gjemt informasjon, hvor det er ment å aktivt navigere for å vise innholdet og å gjøre dette skarpt, blir lest av skjermleser for så å komme til "vis mer" knapp, dette gjør det vanskelig å forstå sammenhengen i innhold for brukeren.

Leseretning på graf starter til høyre i stedet for til venstre, dette kan være forvirrende for visuelle brukere som også har behov for skjermleser.

Noen tabeller starter med en tom kolonne, dette skaper unødvendig forskyvning og kan skape forvirring om det finnes innhold i selve tabellen.

Det er noen områder hvor brukeren må aktivt klikke "se graf" for å få tilgang til tabell-versjonen, dette gjør det ikke tydelig for brukere at det eksisterer et tekstlig alternativ.

Skjermleser hopper over nedtrekksmeny, dette gjør det vanskelig for ikke-visuelle brukere å forstå alternativene som finnes i innholdet.

Dette påvirker brukere med nedsatt syn, fargeblindhet, nedsatt kognitiv eller motorisk evne eller brukere som har behov for annen kompenserende teknologi.

Innhold som bryter kravet

Det er flere sveveeffekter brukt for å indikere et klikkbart område som mister sin funksjon.

Noen informasjonsfelt i boksområder får utfall på tittel, tabell eller tekstinnhold.

Horisontal innholdsfortegnelse som finnes på noen undersider, forskyves og viser ikke lenger tydelig området brukeren befinner seg på.

Søkefeltsområder inneholder hjelpetekst for å forklare søkefeltets funksjon, denne teksten forsvinner inne i søkefeltet og har et ikon som overlapper, dette gjør at hele innholdet ikke lenger er synlig.

Noen knapper blir deformerte og har utfallende farger og tekst.

Dette begrenser brukere som har nedsatt syn eller dysleksi, som har behov for å utnytte dynamisk tilpasning for å forstå innhold eller som har behov for å zoome opptil 400 prosent.

Innhold som bryter kravet

Farger brukt på kart for å visualisere konsentrasjonsnivåer i områder bruker uklare fargekombinasjoner, dette gjør at brukere med nedsatt syn eller som er fargeblinde må forholde seg til tekstlig alternativ for å forstå innholdet.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke alle undersider som følger konsekvent navigering, forside har brukt venstre-til høyre, som gjør at en ikke finner innhold som forventet.

Velger en videre navigering i hovedmenyen og beveger seg til en underkategori, så starter tastaturnavigeringen på bunnen av menyen på lukk knappen, den fortsetter så til innholdet som ligger på sideinnholdet. 

Det finnes en sidemal som kun kan navigeres med tastaturnavigasjon i nettleseren Safari uten at det er brukt museklikk på siden.

Innholdsfortegnelse brukt på noen undersider har horisontal navigering, hvor piltaster benyttes for å vise neste del i innholdet, disse kan ikke nås med tastaturnavigasjon.

Det er noen undersider som har usynlige områder som må navigeres forbi før en kan nå sideinnhold med tastaturnavigasjon, dette gjør at fokusområdet forsvinner når en befinner seg på usynlige områder.

Det finnes en "vis" knapp som ikke er mulig å nå med tastaturnavigasjon.Dette begrenser brukere som har nedsatt motorisk eller kognitiv evne som har behov for å bruke tastaturnavigasjon.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Undersider til nettstedet har innholdsfortegnelse for å bevege seg gjennom større mengder innhold, noen ganger er innholdet skildret over flere sider og andre steder er det én større side.

Det finnes tre forskjellige underside navigeringer for disse innholdsfortegnelsene som har både forskjellig plassering og utforming. Dette gjør det vanskeligere med brukere som har nedsatt syn, kognitiv evne, motorisk evne eller som må være forbrukere av kompenserende teknologi å forstå sammenhengen i sideoppsettet.

Innhold som bryter kravet

Visuell markering for å vise til en ekstern/navigerende lenke varierer mellom sideinnhold. 

Det er brukt lik markering på knapp for eksternt og internt sideinnhold, mens på andre sider er disse markert på forskjellig måte. 

Det finnes flere variasjoner for å sende inn skjema, hvor "kontakt oss" og "tilbakemelding" har samme funksjon, men forskjellig formulering og utforming.

Det finnes en mulighet for å abonnere på nytt innhold hos noen sider, disse er ikke konsekvent utformet på like måte.

Det er brukt forskjellige metoder for å vise til hjelpetekst.

Dette gjør at det vanskelig for brukere å se sammenhengen i innholdet. Dette kan bli problematisk for brukere med nedsatt syn, kognitiv eller motorisk evne.

Innhold som bryter kravet

Ett søkefelt gir kun resultater på korrekt navn på fylke, det eksisterer ikke noen forklarende feilmelding for dette for å hjelpe brukeren.

Dette gjør det vanskelig for brukere av kompenserende teknologier eller som har nedsatt syn, motorisk evne eller kognitiv evne å kunne forstå sammenhengen i bruken av feltene.


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Miljødirektoratet.no er laget for at alle skal kunne bruke nettstedet vårt (universell utforming). Likevel har nettstedet noen feil. Det er deler av innhold på noen sider som ikke fungerer optimalt for en eller flere kompenserende løsninger hos brukere med behov for universelt utformet teknologi.

Vi prioriterer å rette programmatiske feil, hvor vanskelighetsgrad vurderes mot alvorlighetsgrad hos en feil. Vi sjekker status ved hjelp av et eksternt verktøy (Siteimprove) og manuelt. Vi har hatt vår egen tilgjengelighetserklæring siden 2019.