Tilgjengelighetserklæring for nettsted

Miljødirektoratet.no
 • Miljødirektoratet.no
 • MILJØDIREKTORATET, organisasjonsnummer 999 601 391

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 22 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MILJØDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Miljødirektoratet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere områder hvor gjentakende innhold blir lest fra to til fire ganger av skjermleser. Dette gjør det vanskelig for bruker å holde konsentrasjonen og forstå innholdet korrekt.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innhold som er lukket ved bruk av knapp blir lest opp av skjermleser når det fortsatt er lukket. Dette gir ikke brukeren et aktivt valg om å få lest opp innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er inkludert Youtube-video som ikke har undertekst, det er heller ikke supplert med en omfattende tekstlig beskrivelse av videoen. Dette gjør det vanskelig for ikke-auditive brukere å forstå sammenhengen med innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

I noen sideliggende skjermformater oppstår det overlappende tekst i tittel-områder. Det er også nedtrekksalternativer som forsvinner. Noen innholdsfortegnelser er ikke lenger navigerbare. Dette gjør det vanskelig for brukere med behov for sideliggende skjermformater.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Skjema for tilbakemelding og kontakt oss mangler liggende HTML-element form, det er heller ikke brukt korrekte navngivelser som gjør det mulig for brukeren å utnytte autofullfør. Dette gjør det mer vanskelig for brukere med nedsatte motoriske eller kognitive evner enn det bør være.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt kun fargeendring ved sveving over et element for å indikere en handling. Dette gjør det vanskelig for brukere med nedsatt syn eller fargeblindhet å oppfatte handlingen i innholdet. 

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er noen bildeområder brukt som knapp for innhold, disse innneholder kodet tekst som blir utfallende i bilderammen, og viser ikke lenger alt innholdet. Dette gjør at brukere med nedsatt syn eller dysleksi taper innhold og møter større forståelsesbarrierer ved å ha behovet for å øke tekststørrelsen.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Listenivåer brukt for å formidle forskrifter har ikke muligheten for å endre tekstavstand. Innholdsbeskrivelse på noen sider har heller ikke denne muligheten. Dette gjør det vanskeligere for brukere med nedsatt syn eller som har dysleksi å forstå innholde.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noen knapper blir deformerte og har utfallende farger og tekst. Dette begrenser brukere som har nedsatt syn eller dysleksi, som har behov for å utnytte dynamisk tilpassning for å forstå innhold eller som har behov for å zoome opptil 400 prosent.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Farger brukt på kart for å visualisere konsentrasjonsnivåer i områder bruker uklare fargekombinasjoner. Dette gjør at brukere med nedsatt syn eller som er fargeblinde må forholde seg til tekstlig alternativ for å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Listenivåer brukt for å formidle forskrifter har ikke muligheten for å endre tekstavstand. Innholdsbeskrivelse på noen sider har heller ikke denne muligheten. Dette gjør det vanskeligere for brukere med nedsatt syn eller som har dysleksi å forstå innholdet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt hjelpetekst som vises ved sveving av musepeker, dette er ikke mulig å kansellere ved bruk av tastatur og inneholder ikke en lukk knapp. Dette gjør det problematisk for brukere med nedsatt bevegelsesfunksjon eller syn å fjerne uønsket innhold.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er ikke alle undersider som følger konsekvent navigering, forside har brukt venstre-til høyre, som gjør at en ikke finner innhold som forventet. Dette begrenser brukere som har nedsatt motorisk eller kognitiv evne som har behov for å bruke tastaturnavigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er lagt til en stor innholdsliste i form av kandidatlisten for SVHC-lista, når denne er åpen er ikke lukk-knappen satt i logisk rekkefølge for tastaturnavigering, og det er ikke mulig å lukke ved bruk av knappen Esc (Escape). Dette kan fange tastaturbrukere i en felle, og det gjør det unødvendig forvirrende for brukere med nedsatt kognitiv eller motorisk funksjonsevne.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Innhold er primært lastet i alfabetisk rekkefølge på sidene, det finnes områder hvor tastatur navigering ikke følger samme rekkefølgen. Visuell og kodet leseretning skal samstemme.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt utilstrekkelig formulering for lenker som inneholder nedlastbart innhold, hvor lenken ikke er definert med filtype eller at det er innhold som lastes ned. Dette gjør det vanskelig for brukere som har nedsatt syn eller funksjonsevne og som må benytte kompenserende teknologier, å forstå formålet med lenkene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt tittelområder som kan oppleves som ufullstendige ved bruk av skjermleser eller for brukere med nedsatt syne eller kognitiv evne, da sammenhengen ikke er nevnt i selve tittelen. Dette senker lesbarheten av innholdet.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Undersider til nettstedet har innholdsfortegnelse for å bevege seg gjennom større mengder innhold, noen ganger er innholdet skildret over flere sider og andre steder er det én større side. Det finnes tre forskjellige underside-navigeringer for disse innholdsfortegnelsene som har både forskjellig plassering og utforming. Dette gjør det vanskeligere med brukere som har nedsatt syn, kognitiv evne, motorisk evne eller som må være forbrukere av kompenserende teknologi å forstå sammenhengen i sideoppsettet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt forskjellige metoder for å vise til hjelpetekst. Dette gjør at det vanskelig for brukere å se sammenhengen i innholdet. Dette kan bli problematisk for brukere med nedsatt syn, kognitiv eller motorisk evne.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ett skjema mangler tilbakemelding på feil i felt for telefonnummer, her får ikke brukeren beskjed om at det er feil å bruke bokstaver. Dette gjør det vanskelig for brukere av kompenserende teknologier eller som har nedsatt syn, motorisk evne eller kognitiv evne å forstå sammenhengen i bruken av feltene.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Ett skjema som blir brukt gir ikke tilstrekkelig tilbakemelding på ugyldig e-postadresse. Dette tydeligjør ikke for brukere hva det er som blir feil i skjemaet.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er en knapp ment for å bruke hjelpelinjer i graf, hvor disse ikke genereres på alle skjermvidder.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Målet vårt er null feil med universell utforming avMiljødirektoratet.no. Det har vi ikke oppnådd, selv om vi over år har sjekket status ved hjelp av et eksternt verktøy (Siteimprove). Vi har hatt vår egen tilgjengelighetserklæring siden 2019.

Vi har en plan for å rette opp alle feil funnet i denne manuelle gjennomgangen for å lage ny tilgjengelighetserklæring for nettstedet vårt - de fleste i første kvartal 2023, resten i løpet av første halvår 2023.