Tilgjengelighetserklæring for miljødirektoratet.no

 • Miljødirektoratet.no
 • MILJØDIREKTORATET, organisasjonsnummer 999 601 391

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 9 av 47 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
MILJØDIREKTORATET kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Miljødirektoratet.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er flere undersider med kodefeil  etter utforming av egendefinerte komponenter, bruk av implementerte eksterne løsninger eller generering fra CMS. Dette gjør at det finnes innholdsområder som noen ganger vil påvirke brukere med behov for skjermelsere.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er innhold på noen undersider som ikke følger optimal logisk rekkefølge. Dette omfatter elementer som kan komme i feil rekkefølge, enten visuelt eller ved fokusrekkefølge. Dette kan påvirke ulike grupper. Flere av feilene krever en del arbeid før de blir rettet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Optimalisering av tekststørrelse er en krevende prosess hvor alle enkelte elementer i nettstedet må testes mot maksimalterskel. Retting av feilene omfatter at hvert av disse elementene må justeres og testes en og en. Alvorlighetsgraden i de fleste av feilene er vurdert til å være lave.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Noe innhold fungerer ikke mot dynamisk reflow. De undersidene hvor det inntreffer en feil på dette, er noe begrensende for brukere med behov for denne utformingen. Flere av disse feilene er mer omfattende å fikse. Dette gjør at ikke alt innhold blir like tilgjengelig for brukere som har nedsatt syn eller dysleksi.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det er brukt en integrasjon mot en ekstern virksomhet for visualisering av kartdata. Her blir det brukt fargeskildringer for å visualisere data som har for lave kontrastnivåer. Informasjonen er delvis dekt i visuell klartekst.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Testing viser at alt innhold på undersider ikke er fullstendig tilgjengelig med tastatur. Dette gjør at ikke alle brukere kan nå fram til alt innhold på undersidene. Dette er begrensende for brukere som er avhengige av tastatur for navigering.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Miljodirektoratet.no er et omfattende nettsted som er utviklet og ivaretatt av ulike utviklere. Det er noe eldre innhold som ikke tilsvarer nyere design. Dette medfører noen brudd på konsekvent navigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Miljodirektoratet.no er et omfattende nettsted som er utviklet og ivaretatt av ulike utviklere. Det er noe eldre innhold som ikke tilsvarer nyere design. Dette medfører noen brudd på konsekvent navigasjon.

Innhold som bryter kravet i regelverket

Det mangler identifikasjon på feil i en komponent som brukes som søkefelt. Dette kan oppfattes for noen brukere som uforståelig, hvis de ikke skriver inn en forhåndsbestemt verdi.


Test og vurdering av nettstedet

Vi fikk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .

Arbeid med universell utforming av ikt

Miljødirektoratet.no er laget med universell utforming i fokus. Likevel har nettstedet vårt noen feil. Det er deler av innhold på noen sider som ikke fungerer optimalt for en eller flere kompenserende løsninger hos brukere med behov for universelt utformet teknologi.

Vi prioriterer å rette programmatiske feil, hvor vanskelighetsgrad vurderes mot alvorlighetsgrad hos en feil. Vi sjekker status ved hjelp av et eksternt verktøy (Siteimprove) og manuelt. Vi har hatt vår egen tilgjengelighetserklæring siden 2019.