Tilgjengelighetserklæring for Nettsøknader, tilgjengelig fra lanekassen.no

 • Nettsøknader, tilgjengelig fra lanekassen.no
 • STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING, organisasjonsnummer 960 885 406
Erklæringen er oppdatert

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av ikt.

Det er brudd på 17 av 48 krav i regelverket.

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med begrenset rekkevidde
 • Begrensning av anfall på grunn av lysfølsomhet
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Du kontakter oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.


Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger kravene til universell utforming av ikt og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på Nettsøknader, tilgjengelig fra lanekassen.no slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Innhold som bryter kravet

Enkelte steder har feil koding på overskrifter. Andre steder mangler main-element i koden. Disse feilene gjør det vanskeligere å få oversikt over sidene ved bruk av skjermleser og tastaturnavigering.

Feilen gjelder ikke i søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Bakgrunnen låses ikke når modale vinduer vises, og disse får ikke automatisk fokus. Dette gjør det vanskelig å navigere med tastatur, og skjermlesere vil ikke oppfatte at det har dukket opp nytt vindu.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Når brukeren velger liggende visning er det noen elementer i søknadene som blir uleselige. 

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Feilmeldinger er bare identifisert med farge. Det kan gjøre det vanskelig for fargeblinde å oppfatte meldingene.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Tekststørrelsen fungerer ikke optimalt når brukeren zoomer inn 200 %. Her er det elementer som ikke kommer med på skjermen, som gjør at brukeren ikke vil få tilgang til all informasjon på siden.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Funksjonalitet og informasjon går tapt ved bruk av zoom i søknadene.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Søknadene har noe ikke-tekstlig innhold der kontrasten er for dårlig slik at det blir vanskelig å se disse elementene.

Feilen gjelder ikke søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Det er tekst i søknadene som blir uleselig når tekstavstanden økes.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Det er informasjon som kun er tilgjengelig ved bruk av mouseover. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig ved tastaturnavigering.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Innhold som bryter kravet

Det er ikke mulig å få tilgang til hele kalenderfunksjonen med bruk av tastaturnavigasjon.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse, søknad om fast rente, eller søknad om sletting av gjeld for kvotestudenter.

Innhold som bryter kravet

Sidetitler er ikke beskrivende nok for å sikre god forståelse av innhold og navigering ved bruk av skjermleser.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Noen interaktive elementer har ikke god nok fargekontrast. Det kan derfor være vanskelig å se at disse elementene er i fokus ved tastaturnavigering.

Feilen gjelder ikke søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Ledeteksten i koden er ikke lik teksten man ser visuelt. Dette gjør det vanskelig for brukere med skjermlesere å navigere i søknaden og skjønne hvilket felt som skal fylles ut.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Prinsipp 3. Forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstedet skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på siden sørge for at teksten blir lest opp på rett måte for brukere med talesyntese.

Innhold som bryter kravet

Innhold i nedtrekksmenyer og kalenderfunksjonen er kun på bokmål. Språket kan ikke endres. Det er ikke markert for skjermleser at det blir lest opp innhold på et annet språk når søknaden vises på nynorsk eller engelsk.

Feilen gjelder kun søknadene om stipend og lån og søknaden om sletting av gjeld for kvotestudenter.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstedet er viktig, og dette er som regel ivaretatt med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstedet er rett. Dette er spesielt viktig dersom du bruker ny teknologi eller lager egne element (custom widgets).

Innhold som bryter kravet

Vi har steder hvor koden ikke følger standarden korrekt og inneholder feil som bryter mot WCAG. Vi har sett at på noen sider ble det samme ID-attributtet duplisert mer enn én gang. Andre steder er det brukt div-elementer inne i et legend-element. Disse feilene kan gjøre det vanskelig for skjermleseren å tolke innholdet på sidene riktig.

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente. 

Innhold som bryter kravet

Vi har flere typer innhold som ikke er tilgjengelig ved bruk av skjermleser og tastaturnavigering. Dette gjelder informasjon om at det mangler utfylling på siden, bruk av lenker i legend-elementer, datovelgeren er ikke tilpasset skjermleser og stegindikatoren som kun gir visuell informasjon. 

Feilen gjelder ikke søknad om betalingsutsettelse eller søknad om fast rente.

Innhold som bryter kravet

Søknadene har innhold som ikke leses opp automatisk. Dette gjelder pop-up vinduer og enkelte statusmeldinger.

 


Test og vurdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert .
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang .